Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

Cryptomunten: recente ontwikkelingen

Webinar op 20 mei 2022

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

Webinar op 16 juni 2022

Prijsstijgingen doorrekenen? Het kan met een prijsherzieningsbeding (Marlex)

Auteur: Lobke Pottie en Larissa Blondeel (Marlex)

Dé vraag voor vele ondernemers vandaag is niet meer of er prijsstijgingen komen maar hoe hoog deze zullen zijn. De oorlog in Oekraïne zorgt voor ongeziene knelpunten in de toeleveringsketen en deze beïnvloeden op hun beurt dan weer allerhande prijzen. Een prijsherzieningsclausule laat u toe om de prijs aan te passen tijdens een lopende overeenkomst en dus in te spelen op dergelijke plotse prijsstijgingen.

Algemene voorwaarden

Veelal bevatten algemene voorwaarden bedingen over de betaling van de prijs en de bepaling daartoe.  Het principe is duidelijk: u kunt niet zomaar ‘uit het niets’ eenzijdig beslissen om uw prijs te wijzigen en dus een bepaalde kost door te rekenen. Gemaakte afspraken moeten namelijk worden nageleefd. Maar wat als die afspraken nu bepalen dat een reeds gemaakte overeenkomst kan worden herzien? Het is daar dat een prijsherzieningsbeding in de algemene voorwaarden opduikt.

Een prijswijziging: niet vanzelfsprekend

Via een prijsherzieningsbeding kunt u dus uw prijs aanpassen, doch niet onvoorwaardelijk. U krijgt via dergelijk beding immers de bevoegdheid tot het maken van een partijbeslissing: nl. de uitdrukkelijke mogelijkheid om geheel eenzijdig een element van de bestaande overeenkomst te wijzigen. Deze mogelijkheid kan niet ongebreideld ver gaan en net daarom is de redactie van een geldig prijsherzieningsbeding geen evidentie. Er is allerhande wetgeving en rechtspraak voorhanden die de mate waarin u uw prijs wijzigt, beperkt.

De wijziging van een prijs moet in eerste instantie gekoppeld zijn aan een voldoende objectief criterium, bijvoorbeeld: een nieuwe wetgeving of een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen. U moet m.a.w. een geldige, objectieve reden hebben om uw kosten bij uw afnemers te leggen.

Daarnaast is de geldigheid én de afdwingbaarheid van uw beding afhankelijk van allerhande factoren, wetgeving en rechtspraak. De geldigheid van uw beding onder de vigerende wetgeving kan afhangen van het antwoord op volgende vragen:

  • In welke sector opereert uw onderneming?
  • Betreft het een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur?
  • Gaat het om een overeenkomst B2C of B2B?
  • Hoe zal de prijsstijging worden berekend?

Bron: Marlex