Praktische tips voor online handelaars: waarmee rekening houden bij prijsvermeldingen? (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal)

Publicatiedatum: 27/06/2019

Welke prijs moet ik vermelden?

Als je als onderneming goederen of diensten aanbiedt aan consumenten heb je allereerst de verplichting om de prijs schriftelijk aan te duiden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze verplichting geldt ongeacht het feit of je nu prijsverminderingen toepast of niet.

De prijs is de door de consument te betalen totaalprijs, inclusief btw en alle andere taksen, toeslagen of diensten die de consument verplicht extra moet betalen. Deze prijzen worden minstens in euro aangegeven.

De wetgever heeft echter ook bijzondere regels opgesteld in verband met prijsaanduidingen in bepaalde sectoren en heeft dit o.a. reeds gedaan voor de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud- en zilverwerk; de aanduiding van de prijs van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten en de prijsaanduiding in de reizensector. Onder andere voor deze sectoren gelden dus bijzondere regels en moet extra waakzaamheid aan de dag worden gelegd.

Bij overtreding van de regels i.v.m. het correct aanduiden van de prijs kan een strafsanctie worden opgelegd van niveau 2, namelijk een strafrechtelijke geldboete tot 10.000 euro.

Een ondernemer doet er dus goed aan om aandacht te besteden aan de wijze waarop hij zijn prijs afficheert.

Wat met aankondigingen van prijsverminderingen?

Een onderneming die kortingen of prijsverminderingen aanbiedt, moet het verbod op oneerlijke handelspraktijken naleven ten aanzien van de consumenten. Dit impliceert in feite een beoordeling geval per geval en controle of de wijze waarop de prijsvermindering werd aangekondigd  een oneerlijke handelspraktijk zou kunnen uitmaken.

In de praktijk komt het er vooral op neer dat een aankondiging van prijsvermindering effectief en niet misleidend moet zijn.

Dit wil zeggen dat ze moet toegepast worden op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast. De consument moet een reëel voordeel genieten aangezien hij op basis daarvan zijn beslissing tot aankopen neemt of zal nemen.

De FOD economie heeft eveneens een aantal richtlijnen gepubliceerd om ondernemers richtlijnen te geven bij het aankondigen van prijsverminderingen. Je kan deze hier raadplegen.

Het is bij dit alles belangrijk in het achterhoofd te houden dat het de ondernemer is die de bewijslast draagt om de juistheid van de prijsvermindering te bewijzen.

Je doet er als ondernemer dus goed aan om je prijsbeleid te documenteren (door het bijhouden van facturen, printscreens, bestelbons, affiches etc) en stukken te verzamelen zodat je bij controle kan aantonen dat je de goederen effectief voordien aan een hogere prijs hebt aangeboden en dat je de prijsvermindering juist en eerlijk hebt toegepast.

Naast de algemene regels i.v.m. aankondigen van prijsverminderingen gelden er specifieke regels voor de solden. Voor de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen  voorziet de wet daarbij eveneens in een sperperiode. Daarover schreven we in het verleden al een blogartikel dat je hier kan raadplegen.

Lees hier het originele artikel