Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Overbruggingsrecht in het geval van noodsituaties. Wetsontwerp goedgekeurd op 11 mei 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Reden voor het wetsontwerp is vrij logisch

De uitzonderlijke crisissituaties (COVID-19, overstromingen, conflict Rusland-Oekraïne) hadden een zware impact op de zelfstandigen Om in de toekomst voor de nodige rechtszekerheid te zorgen,  voorziet het wetsontwerp een crisiskader dat toelaat snel een ondersteuningsmaatregel te activeren in situaties van nood en een zekere flexibiliteit garandeert teneinde de steun aan te passen aan de ernst en de duur van de crisis.

De basisprincipes worden in de wetgeving vastgelegd en er wordt voorzien dat de concrete uitvoeringsmodaliteiten worden geregeld in een in ministerraad overlegd koninklijk besluit op het ogenblik dat deze maatregel geactiveerd wordt.

Soort crisissen wordt wel omschreven

Het crisiskader zal uitsluitend worden geactiveerd bij

  • gebeurtenissen waarvan de socio-economische impact zwaar is, niet beperkt blijft tot een sector en de Belgische context overstijgt
    of
  • bij gebeurtenissen die het maatschappelijk leven (nationaal, regionaal, lokaal) in meerdere van haar facetten (economisch, sociaal, met betrekking tot de infrastructuur, enz.) raken.
Vereisten inzake omzetdaling en hoogte van de financiële uitkering

De toepassing van het tijdelijk crisiskader wordt afhankelijk gemaakt van een onderbreking of inperking van de zelfstandige activiteit ten gevolge van een door een bevoegde overheid opgelegde maatregel en/of van een omzetdaling van minstens 30 % (via koninklijk besluit aan te passen tot maximum 60 %). Het komt aan de Koning toe om te bepalen in welke van deze wettelijk voorziene situaties de aanvrager zich moet bevinden om aanspraak te kunnen maken op de financiële uitkering en hoe hij moet aantonen zich in deze situatie te bevinden. De hoogte van de financiële uitkering kan bovendien, opnieuw via koninklijk besluit, variëren in functie van de omvang van de omzetdaling, met een minimum van 50 % en een maximum van 150 %.

Lees hier de fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument