Online reservaties : wetgever grijpt in om economische afhankelijkheid van de exploitanten van toeristische logies te beperken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 21/08/2018

De wet van 30 juli 2018 heeft de bedoeling te zorgen voor eerlijke marktpraktijken tussen de platformoperatoren en de exploitanten van toeristische logies door aan de exploitanten van toeristische logies tariefvrijheid te voorzien in de contracten afgesloten met de platformoperatoren voor online reservatie.

Het voordeel van een platform voor online reservatie voor consument én exploitant

De sector van het verhuren van toeristische logies is de voorbije decennia sterk geëvolueerd met de opkomst van de platformen voor online reservatie (“de platformoperatoren”).  Deze nieuwe distributiekanalen bieden talrijke voordelen voor zowel de consument als de exploitanten van toeristische logies. De platformen voor online reservatie bieden de consument immers de mogelijkheid om de toeristische logies op één website te zoeken, te vergelijken en te reserveren.

Zij laten de exploitanten toe om zichtbaarder te worden in het buitenland, en op die manier hun verkoop aan te zwengelen. In ruil voor hun diensten, houden de platformen voor online reservatie over het algemeen een commissie in die in verhouding staat tot het bedrag van de reservatie die via dit kanaal wordt uitgevoerd.

Waarom de wetgever heeft ingegrepen

De exploitanten (van wie het merendeel KMO’s zijn) zijn economisch afhankelijk geworden van de platformen voor online reservatie. Deze machtsverhouding heeft de platformoperatoren voor online reservatie in staat gesteld om contractclausules op te leggen aan de exploitanten, zoals de zogeheten pariteitsclausules inzake de prijs, de beschikbaarheid en/of de aanbodvoorwaarden (ontbijt, annuleringsvoorwaarden, toegang tot een sportzaal, internettoegang, toegang tot een spa, enz.).

Er bestaan twee types pariteitsclausules:

1. de “uitgebreide” pariteitsclausule van een platformoperator die een exploitant verbiedt een prijs, beschikbaarheden en aanbodvoorwaarden voor een verhuur die voordeliger zijn, toe te kennen aan andere platformoperatoren of op andere online (website) en offline (telefoon, mail, enz.) distributiekanalen, waaronder die van de exploitant zelf

2. de “beperkte” pariteitsclausule van een platformoperator die de exploitant enkel verbiedt om een lagere prijs te publiceren op zijn eigen website in vergelijking met de website van het platform voor online reservatie.

De voorbije jaren hebben deze pariteitsclausules de economische afhankelijkheid versterkt van de exploitanten van toeristische logies ten aanzien van de platformoperatoren, nu eens door de exploitanten te verhinderen om aan hun klanten, rechtstreeks of via andere tussenpersonen, nog voordeligere aanbodvoorwaarden aan te bieden voor een zelfde verhuur, dan weer door de zoektocht van de klanten te hinderen om de meest voordelige aanbodvoorwaarden te vinden voor een zelfde verhuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat de platformoperatoren de contractuele vrijheid en handelingsvrijheid van de exploitanten van toeristische logies op een minstens onredelijke wijze hebben kunnen beperken.

Wat wijzigt er?

1. De wet is van toepassing op de contracten afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator indien het toeristische logies in België gelegen is, ongeacht het recht dat van toepassing is op het contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator.

2. De prijs van het verhuren van een toeristische logies wordt vrij door de exploitant bepaald. Hij is eveneens vrij om enige korting of enig tarifair voordeel toe te kennen, van welke aard ook.

3. Iedere clausule van een contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator die in strijd is met de wet, wordt als niet-geschreven en van rechtswege nietig beschouwd.

4. De wet is van toepassing op de contracten die lopende zijn alsook op deze die afgesloten zijn na haar inwerkingtreding.

Lees hier de ‘Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie’