De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Ondernemers moeten verplicht een elektronisch betaalmiddel mogelijk maken voor consumenten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Vanaf 1 juli 2022 zal het voor ondernemingen verplicht zijn hun consumenten de mogelijkheid te bieden om elektronisch te betalen. De verplichting geldt enkel in de B2C-context en niet tussen ondernemingen onderling (B2B). Het Wetboek Economisch Recht werd in die zin aangepast door een wet van 17 maart 2022. De bedoeling van deze nieuwe regelgeving is de consument te garanderen dat hij altijd de mogelijkheid heeft om elektronisch te betalen indien hij dat wenst. Betalingen in contanten moeten echter nog steeds worden aanvaard wanneer de consument dat zo wenst.

Het elektronisch betaalmiddel is vrij te kiezen door de onderneming en is ruim te interpreteren. Betaling via een betaalterminal met debet- of kredietkaart, via toepassingen voor smartphones (zoals Payconiq), via overschrijving,… zijn allemaal mogelijk. Vereist is dat het elektronisch betaalmiddel voldoende toegankelijk is. Maaltijd-, eco- en consumptiecheques worden niet aanvaard als elektronisch betaalmiddel in de zin van deze verplichting, evenmin als cryptomunten of andere virtuele munten. De onderneming mag bovendien geen extra kost aanrekenen aan de consument voor het gebruik van het elektronisch betaalmiddel.

Ook de vrije beroepen en alle personen, verenigingen, besturen, enz. die economische activiteiten verrichten in relatie tot consumenten, vallen onder deze verplichting.

Bij miskenning van deze wettelijke verplichtingen kan een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro (actueel te vermenigvuldigen met 8) worden opgelegd.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument

Vacatures