Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

Omnibus richtlijn eindelijk omgezet in Belgisch recht (Racine)

Auteur: Stijn Claeys

Zoals we hier eerder meedeelden verstrengt de Omninbus richtlijn (EU 2019/2161) onder meer de regels rond aankondiging van prijsverminderingen, maar regelt zij daarnaast het aanbieden van digitale diensten en digitale platformen.

Deze richtlijn moest al omgezet zijn op 28 november 2021 maar moest in elk geval in werking treden op 28 mei 2022. Door deze laattijdige omzetting, nu goedgekeurd in het parlement en weldra gepubliceerd in het Belgisch staatsblad, haalt België normaal nog nipt de deadline voor de inwerkingtreding.

Regels inzake kortingen

Vanaf de volgende soldenperiode zal dus een verplichte vermelding van een duidelijke referentieprijs gelden. De te vermelden referentieprijs is de laagste prijs door de onderneming aangeboden in een periode van minimum dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering (en dus ook de soldenperiode), waardoor de transparantie ten opzichte van de consument wordt vergroot en zo ook de mogelijkheid tot misleidende en frauduleuze praktijken wordt verkleind.

Voor producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn, is de vorige prijs de laagste prijs die door
de onderneming is toegepast tijdens een periode die niet korter is dan zeven dagen voor de toepassing van de prijsvermindering.

De Belgische wetgever laat echter wel de door de richtlijn geboden optionele mogelijkheid om een kortingspercentage gradueel te laten stijgen. Er wordt een uitzondering voorzien voor periodes waarin de kortingen progressief worden verhoogd voor zover het gaat om een progressieve toename van de korting tijdens een onderbroken periode die niet langer mag duren dan dertig dagen. In dat geval moet de onderneming niet telkens bij het verhogen van de korting, de referentieprijs aanpassen, maar mag zij de initiële referentieprijs, zoals bepaald voor de toepassing van de eerste prijsvermindering, behouden.

Digitale diensten

De omzetting van de richtlijn zorgt voor meer transparantie bij het aanbieden van digitale diensten en platformen.

Zo wordt het verboden (betaalde) derde partijen in te zetten om (valse) beoordelingen te geven voor een product of dienst en moet gegarandeerd worden dat consumentenbeoordelingen slechts afkomstig kunnen zijn van consumenten die wel degelijk voor het product of dienst hebben betaald. De aanbieder moet ook duidelijk aangeven of alle consumentenbeoordelingen worden weergegeven en bijvoorbeeld niet alleen de positieve beoordelingen. Indien een product een bepaalde rankschikking behaalt bij het online opzoeken van dit product, maar deze rankschikking louter op basis van betaalde advertentie werd bekomen, dient dit duidelijk te worden aangegeven.

Bron: Racine