Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

De factuur – De impact van het nieuwe bewijsrecht

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten

Webinar on demand

Contracten anno 2021

Webinar on demand

Nog meer regels voor Influencer Marketing: het nieuw Content Creator Protocol van de VRM (Sirius Legal)

Auteur: Isha Upadhyaya (Sirius Legal)

Op 14 december publiceerde de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een gloednieuw Content Creator Protocol. Het protocol omvat regels die influencers moeten volgen wanneer zij commerciële communicatie delen via video’s. Deze nieuwe regelgeving komt naast de bestaande Influencer Marketing Richtlijnen en de reclameregels uit het Wetboek Economisch Recht. De vele verschillende regelgevingen dreigen echter uit te monden in een grote chaos.

Welke nieuwe regels zijn er voor influencer marketing?

Krijg je een voordeel in ruil voor het maken van een video op sociale media? Dan is er sprake van commerciële communicatie en moet je dit duidelijk maken aan je volgers. Het doel hiervan is om oneerlijke marktpraktijken en de misleiding van de consument te voorkomen. Voor de VRM maakt het niet uit welk voordeel je krijgt, dit kan zowel een vergoeding in geld zijn, als een gratis product of dienst.

Voortaan moet je deze commerciële communicatie als volgt duidelijk maken:

  • “Advertentie”, “publiciteit” of “advertising” (voor een Engelstalig publiek) aan het begin van de boodschap vermelden. Dit mag mét een hashtag of zonder.
  • @Partner aan het begin van de boodschap gebruiken om je partner te taggen.
  • Het systeem van het platform gebruiken om kenbaar te maken dat het om een commerciële boodschap gaat. De VRM licht dit per platform toe.
Voor wie gelden deze regels?

Er is geen afbakening van het begrip “content creator”. De regels gelden voor elke vlogger, influencer of content creator die een video plaatst in ruil voor een voordeel. Dit is dus heel ruim, behalve dat deze persoon gevestigd moet zijn in… Vlaanderen.

Waalse of Brusselse influencers moeten in principe dus geen rekening houden met het protocol. Zij krijgen misschien afzonderlijke regels van de Franstalige tegenhanger van de VRM, namelijk de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Tot nu toe heeft de CSA daar nog niet over gecommuniceerd.

Wie is de VRM?

De VRM was initieel bevoegd voor Vlaamse televisieprogramma’s op basis van het Vlaamse Mediadecreet. Dit decreet regelt onder meer het statuut van de VRT en de regels over commerciële communicatie in Vlaamse televisieprogramma’s. In mei 2021 is de bevoegdheid van de VRM echter uitgebreid tot online videoplatformen. Dit is een gevolg van de omzetting van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.

Uit het Vlaamse Mediadecreet zijn de regels die specifiek voor influencers gelden, niet helemaal duidelijk. Daarom heeft de VRM een afzonderlijk protocol ontworpen dat de regels uit het Mediadecreet toepast op influencers.

Welke andere regels bestaan er?

Het Content Creator Protocol van de VRM is lang niet de enige regelgeving waar influencers aan moeten voldoen. Op federaal niveau bestaan er nog de Influencer Marketing Richtlijnen, die normaal gezien ook in december 2021 vernieuwd zullen worden. Deze regels gelden voor commerciële communicatie in berichten of foto’s op sociale media, dus geen video’s. Daarnaast bestaan er nog de algemene regels voor reclame uit het Wetboek Economisch Recht (WER), die op zowel video’s als berichten en foto’s van toepassing zijn.

De regels van de VRM zijn weliswaar duidelijk en eenvoudig om toe te passen, ze liggen helemaal niet in lijn met de reeds bestaande regelgeving. De VRM gebruikt de termen “advertentie” of “publiciteit”, terwijl het WER en de Influencer Marketing Richtlijnen spreken van “reclame”. Het is een gemiste kans om de terminologie te harmoniseren.

Daarnaast maakt de VRM geen onderscheid tussen types commerciële communicatie, zoals reclame, sponsoring of product placement. Dit maakt het gebruiksvriendelijker voor influencers en schept meer duidelijkheid voor consumenten. Het onderscheid wordt echter wel gehanteerd in de Influencer Marketing Richtlijnen.

De Richtlijnen leggen dan weer niet op om het merk voorafgaand aan het bericht te taggen met de melding “@partner”, terwijl de VRM dit wel oplegt.

In Vlaanderen moet het protocol toegepast worden op videocontent, in Wallonië niet. Voor berichten en foto’s moeten alle Belgische influencers de regels van de Influencer Marketing Richtlijnen volgen. Om nog maar niet te spreken van de regels uit het Wetboek Economisch Recht.

Het dreigt een complete chaos te worden… Kan jij nog volgen?

Bron: Sirius Legal