Minnelijke invordering van schulden van de consument: wetsvoorstel ingediend om misbruiken tegen te gaan  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/10/2019

Reden van het wetsvoorstel

De reden voor het wetsvoorstel is dat de  indieners vaststellen dat er heel wat misbruiken zijn, doordat sommige personen die minnelijke invorderingen uitvoeren, de wet vaak niet naar de geest -en soms ook niet naar de letter- naleven.

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden voorziet in een reeks strikte regels, onder meer in verband met de wettelijke vermeldingen, het verbod op bepaalde gedragingen zoals bedreigingen, de inning van niet afgesproken of wettelijk niet toegestane bedragen, het verbod om de consument enige andere vergoeding te vragen dan de in de overeenkomst afgesproken vergoeding in geval van niet-naleving van de contractuele verplichtingen enzovoort. Die wet geldt zowel voor de incasso-ondernemingen als voor de gerechtsdeurwaarders en de advocaten die tot een minnelijke invordering wensen over te gaan.

De realiteit is dat sommigen bij wijze van vergoeding lustig inningskosten en voorschotten opstrijken of gebruik maken van strikt verboden praktijken zoals het no cure no pay-principe, dat neerkomt op een soort vergoeding op commissiebasis, wat de facto leidt tot een belangenconflict en een opeenstapeling van volstrekt nutteloze handelingen, om de eigen beurs te spekken

Voorgestelde maatregelen om de misbruiken tegen te gaan
  1. de betaaltermijn vast te stellen op 30 kalenderdagen voor alle business to consumer-facturen
  2. de kosten die bij herinneringsprocedures kunnen worden aangerekend aan strikte regels te onderwerpen
  3. de bevoegdheden van de FOD Economie inzake de controle op de naleving van de voornoemde wet van 2002 uit te breiden tot alle kantoren die aan minnelijke invordering van schulden doen, de gerechtsdeurwaarders en de advocaten inbegrepen.

Lees hier het wetsvoorstel

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument

Paralegal

Paralegal

Legal Counsel

General Counsel

Legal Counsel