Algemene voorwaarden
anno 2023:
20 problematische standaardclausules

Webinar on demand

Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Laattijdige betaling? Houd rekening met de aanzienlijk gestegen wettelijke intresten! (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)

Dat het leven alsmaar duurder wordt staat niet ter discussie. Prijzen stijgen op alle mogelijke vlakken. Dit maakt het mogelijk nog moeilijker om tijdig alle betalingen uit te voeren waardoor sommige betalingen mogelijk uitgesteld worden. Houd er rekening mee dat ook dit vanaf nu aanzienlijke extra kosten met zich mee kan brengen. De wettelijke intresten werden immers eveneens verhoogd vanaf 1 januari 2023, maar met hoeveel?

De gewone wettelijke intrest van toepassing in burgerlijke en handelszaken

De gewone wettelijke intrest is de intrest die verschuldigd is in geval van laattijdige betalingen in burgerlijke en (bepaalde) handelszaken (bv. tussen een onderneming en een particulier).

Deze wettelijke intrest bedroeg tot op heden een schamele 1,50 % per jaar doch wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 5,25% per jaar. Dit is een stijging met maar liefst 3,75%.

De intrest van toepassing op handelstransacties

Niet alle handelszaken vallen onder de toepassing van de gewone wettelijke intrest. Voor specifieke handelstransacties, nl. handelstransacties tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en de overheid indien de transactie met de overheid leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken, geldt een aparte regeling.

Deze aparte regeling met betrekking tot handelstransacties heeft tot doel om ondernemingen te beschermen tegen wanbetaling door haar professioneel cliënteel.

Hoewel minder aanzienlijk als de gewone wettelijke intrestvoet, stijgt de intrestvoet in handelstransacties van 8% per jaar naar 10,5% per jaar vanaf 1 januari 2023. Dit is een stijging met 2,5%.

Bron: Forum Advocaten