Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Is geoblocking van activeringscodes van online videogames strijdig met het mededingingsrecht? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De Europese Commissie had een onderzoek geopend na informatie te hebben ontvangen dat bepaalde videogames voor pc op het platform Steam geografisch werden geblokkeerd vanwege de locatie van de gebruikers. Bij besluiten van 20 januari 2021 heeft zij vastgesteld dat de exploitant van het platform, Valve, en de vijf game-ontwikkelaars Bandai, Capcom, Focus Home, Koch Media en ZeniMax het mededingingsrecht van de Unie hebben geschonden.

De Commissie heeft Valve en de vijf ontwikkelaars verweten te hebben deelgenomen aan een samenstel van mededingingsverstorende overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Deze hadden tot doel de grensoverschrijdende verkoop van bepaalde met het platform Steam compatibele videogames voor pc te beperken door in verschillende perioden tussen 2010 en 2015 functies voor gebiedscontrole in te stellen, met name in de Baltische staten en in sommige landen in Midden- en Oost-Europa. Valve heeft bij het Gerecht van de Europese Unie beroep ingesteld tot nietigverklaring van het op haar betrekking hebbende besluit.

In zijn arrest van 27 september 2023 verwerpt het Gerecht het beroep.

De geoblocking had niet tot doel de auteursrechten van de ontwikkelaars van videogames voor pc te beschermen, maar werd gebruikt om de parallelinvoer van deze videogames te laten verdwijnen en de door de ontwikkelaars geïnde vergoedingen en zelfs de door Valve geïnde marges op een hoog niveau te houden.

Meer informatie

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, IT & IP