Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Indexering van handelshuurprijzen: nieuwe tijdelijke formule vanaf 22 december 2022 (Schoups)

Auteur: Artuur Grauwels (Schoups)

Op 21 december 2022 publiceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geïnspireerd door de nieuwe regelgeving inzake de indexering van huurprijzen voor woninghuurcontracten, een ordonnantie die de indexering van de handelshuurprijzen gedurende een jaar tijdelijk beperkt.

Deze ordonnantie heeft een dwingend karakter en is derhalve van toepassing op alle bestaande handelshuurcontracten vanaf 22 december 2022. Bovendien geldt het slechts voor een periode van één jaar, met ingang vanaf 22 december 2022.

Het bijzondere van deze nieuwe indexeringsformule ligt in het feit dat, anders dan in de regeling betreffende de indexering woninghuurprijzen, de mogelijkheid tot indexering (alsook, in voorkomend geval, het indexeringsplafond) niet gekoppeld is aan het EPC van het onroerend goed.

De indexering van handelshuurprijzen is gekoppeld aan de ‘nieuw index 0 energie’. Deze nieuwe index, die maandelijks door Statbel wordt gepubliceerd, wordt geïntegreerd in de indexeringsformule voor de handelshuurprijzen op volgende wijze:

Dit is een andere formule dan dewelke wordt toegepast op handelshuurovereenkomsten die na juli 2021 in werking zijn getreden of indien de basishuurprijs bij vonnis is vastgesteld met uitwerking na juli 2021. In dit geval mag de aangepaste huurprijs niet hoger zijn dan het bedrag dat resulteert uit volgende formule:

Voormelde indexen worden gedefinieerd in de ordonnantie:

Al deze indexen zijn beschikbaar op internet, met name op de website van Statbel.

In de praktijk zal de Brusselse handelsverhuurder die na 22 december 2022 zijn huurprijs wil indexeren, bijzondere aandacht moeten besteden aan deze nieuwe formule.

Bron: Schoups

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, Bouw & Vastgoed