Consumentenrecht
anno 2022

Webinar op 27 januari 2022

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening
van A tot Z

Studiedag op vrijdag 22 oktober te Gent

50 jaar Wet Breyne

Webinar op 21 oktober 2021

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Handelshuur : hernieuwingsaanvraag moet volgens Cassatie uitdrukkelijk beide mogelijke antwoordvormen vermelden! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 16/03/2018

Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2018, waarbij het Hof bevestigt dat een huurhernieuwingsaanvraag bij toepassing van artikel 14, lid 1 Handelshuurwet uitdrukkelijk (en rigoureus) beide mogelijke antwoordvormen (dus aangetekend schrijven c.q. deurwaardersexploot) moet vermelden, op straffe van nietigheid.

Aanvullend wijst dr. Kristof Vanhove op het arrest van het Hof van Cassatie van 2 maart 2006: ‘De aanvraag van de huurder tot huurhernieuwing is nietig indien zij niet de vermelding bevat op welke wijze de verhuurder moet kennis geven ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde; het is niet voldoende dat de verhuurder de inhoud van artikel 14 van de Handelshuurwet, die tot bedoelde vermelding verplicht, kent, noch dat die verplichting kan worden vervangen door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de wet, te dezen voormeld artikel, te kennen’ (zie ook: TBO 2006, 26, concl. Dubrulle, noot Vanhove).

Lees hier het arrest van 16 februari 2018