Geoblockingverordening in werking op 4 december 2018 (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal)

Publicatiedatum: 21/11/2018

Sirius Legal informeerde u al enkele keren over de nieuwe Geoblockingverordening (Verordening (EU) 2018/302) die de Europese Commissie op 23 maart ll. afkondigde.

De EU wil met deze verordening discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, of verblijfplaats bij online-verkoop aanpakken. Het is immers nog al te vaak zo dat webshops verschillende prijs- of verkoopsvoorwaarden hanteren in functie van het land van waaruit een potentiële klant hun website bezoekt.

Met de Geoblockingverordening wil de EU hier korte metten mee maken en zorgen voor gelijke behandeling van kopers doorheen de ganse EU. Belangrijk om weten hierbij is dat de nieuwe regels op 4 december as. in werking treden.

De Europese Commissie heeft daarbij al aangekondigd dat ze op zeer korte termijn effectief controles zal gaan uitvoeren op webshops in ganse Europa op het al dan niet naleven van enkele basisverplichtingen onder deze nieuwe verordening. De potentiële boetes zijn hoog en het het is dus van groot belang voor online handelaars die cross border actief zijn om hun website(s) aan een grondige screening te onderwerpen, bij voorkeur voorafgaand aan 4 december 2018.

Wat is geoblocking

Een Italiaanse familie koopt online tickets voor een Frans pretpark, maar dient hiervoor meer te betalen dan eenzelfde familie die in Frankrijk woont. En de enkele reden hiervoor is dat de Italiaanse familie haar aankoop wenst te doen vanuit een ander land dan Frankrijk. Als het aan de Europese commissie ligt is dergelijke ongerechtvaardigde geoblocking binnenkort verleden tijd.

Wat staat er in de verordening?

De verordening bevat een reeks regels die zowel het technisch beperken van toegang voor buitenlandse kopers tot een website als het praktisch bemoeilijken of onmogelijk maken van aankopen op een website door buitenlanders aan banden legt.

Wat is niet langer toegestaan na 4 december
 • De toegang tot websites technisch onmogelijk maken vanuit een ander land (pure geoblocking)
 • De toegang tot websites of tot de producten aangeboden op deze website “op enigerlei andere wijze” bemoeilijken of onmogelijk maken (dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een koper zijn adresgegevens niet kan invullen in het bestelformulier omdat het formaat van de invulvelden dit niet toelaat, met name bij de postcode blijkt dit geregeld problematisch te zijn omdat deze een gepreformateerd formaat vereist)
 • Het omleiden van websitebezoekers naar een lokale versie van de website zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene
 • Het hanteren van prijsverschillen op basis van afkomst van de koper (tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat)
 • Het hanteren van andere verkoopsvoorwaarden in functie van de woon- of verblijfplaats van de koper (tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat)
 • Verkoopsweigering op basis van woon- of verblijfplaats (wat wel kan is de levering beperken tot bepaalde gebieden, maar de koper die bereid is de beperkte leveringsmogelijkheden te aanvaarden, moet steeds kunnen aankopen)
 • Het discrimineren van kopers op basis van de aangeboden betaalmiddelen (dit is in casu het systematisch weigeren van bvb kredietkaarten die uitgegeven zijn in een ander land)
Praktische tips

Check voorafgaand aan 4 december uw website minstens op onderstaande punten:

 • Is uw website vrij toegankelijk vanuit de ganse EU?
 • Als u een redirect hanteert, heeft de bezoeker dan de keuze om tóch op de gekozen landversie te blijven (en daar ook te bestellen aan de aldaar aangeboden prijs)?
 • Bevatten uw verkoopsvoorwaarden geen ongelijke voorwaarden in functie van de woon- of verblijfplaats (prijs, garantie, geschillenregeling, bedenktermijn, …)
 • Bent u zeker dat uw payment solutions niet discrimineren in functie van de plaats van uitgifte van betaalkaarten en/of de woon- of verblijfpalats van de koper?
 • Bent u zeker dat uw bestelformulieren locatieneutraal zijn opgesteld en met name in de adresvelden de lokale samenstelling van adresgegevens mogelijk laten?
Doel van de verordening: discriminatie tussen burgers vermijden

Met het in werking treden van de verordening wenst de Commissie te voorkomen dat handelaren EU-burgers discrimineren bij hun (online) aankopen op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in grensoverschrijdende transacties. De rode draad doorheen heel de verordening is het verzekeren aan consumenten dat deze een overeenkomst kunnen sluiten met een handelaar in een andere EU-lidstaat en dit onder dezelfde voorwaarden als een lokale klant, waarbij verschillende behandeling op basis van objectieve gronden toegelaten wordt. Deze objectieve rechtvaardiging kan er bijvoorbeeld in bestaan dat een Duitse handelaar weigert om aan Spaanse bezoekers een bepaald boek te verkopen, wanneer de inhoud van het boek onrechtmatig zou zijn volgens Spaanse nationale regelgeving.

Verbod op restricties inzake passieve verkoop

Opmerkelijk in het voorstel van de Commissie is het absolute verbod op contractuele restricties met betrekking tot passieve verkoop. Het zal voor leveranciers op basis van de nieuwe verordening niet meer mogelijk zijn om bij de online verkoop contractueel vast te leggen dat hun distributeurs goederen en diensten enkel in bepaalde landen mogen afzetten. Dergelijke bedingen zullen nietig worden verklaard.

De verordening voorziet echter wel in enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de toelating op het verbod op passieve verkoop wanneer een leverancier zowel aan groothandelaren als aan eindgebruikers levert. In zo’n geval mag de leverancier het aan de groothandel verbieden om aan eindgebruikers te verkopen. Dit met het doel om de verschillende markten gescheiden te houden.

Lees hier het originele artikel