Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

Garantieverplichtingen ten aanzien van consumenten vanaf 1 juni 2022 verstrengd (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

In België bedraagt de wettelijke garantietermijn voor consumptiegoederen, zoals bijvoorbeeld een televisietoestel, in een B2C-context reeds geruime tijd 2 jaar.

Toch keerden consumenten, die zich nochtans binnen deze termijn op de wettelijke garantie beriepen, vaak van een kale reis terug. Als een product stuk ging meer dan 6 maanden na de aankoop, moest een consument immers zelf kunnen aantonen dat het om een productiefout ging. In de praktijk was dit vaak een onmogelijke taak. Door een wetsontwerp dat werd goedgekeurd op 17 maart 2022 komt daar nu vanaf 1 juni 2022 verandering in: als er binnen de periode van twee jaar na de aankoop van het product een defect optreedt, wordt dit defect steeds geacht onder de garantie te vallen. De bewijslast wordt dus omgedraaid.

Deze strengere garantieregels worden daarnaast uitgebreid tot “digitale” goederen, waarvoor voorheen nog geen enkele wettelijke garantie bestond. Ook voor het besturingssysteem van bijvoorbeeld een tablet of smartwatch, voor streamingsdiensten, e-books en videogames geldt voortaan (lees: vanaf 1 juni 2022) een garantietermijn van 2 jaar. Daarnaast moeten verkopers van digitale goederen ook in updates voorzien, zodat de digitale goederen of diensten goed blijven functioneren gedurende de garantietermijn.

Voor tweedehandsgoederen blijft de kortere garantietermijn van minimum 1 jaar gelden, maar de nieuwe wet verplicht de verkoper wel om de koper-consument expliciet te wijzen op die kortere termijn. Doet hij dat niet, dan wordt de garantietermijn alsnog verlengd tot 2 jaar.

Bron: Crivits & Persyn