Fiscale vrijstelling kwijtgescholden handelshuur: wetsvoorstel van 19 november 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 24/11/2020

Op 19 november 2020 werd een wetsvoorstel ingediend om een fiscale vrijstelling in te voeren ten bedrage van de handelshuur die wordt kwijtgescholden ten voordele van huurders-ondernemers die sterk te lijden hebben onder de economische gevolgen van de COVID-19-crisis.
Voor de vrijstelling gelden enkele voorwaarden die in de lijn met reeds eerder op federaal en gewestelijk niveau genomen steunmaatregelen (o.m. geen huurder in moeilijkheden, maximum twee maanden huur).

Concreet komt het er op neer dat het wetsvoorstel een fiscale vrijstelling invoert ten bedrage van de handelshuur die wordt kwijtgescholden ten voordele van huurders-ondernemers die sterk te lijden hebben onder de economische gevolgen van de COVID-19-crisis.

Dit gebeurt een nieuw artikel 67octies onder de rubriek B inzake economische vrijstellingen.

Op die manier worden de bruto-beroepsinkomsten verminderd met het bedrag van de fiscale vrijstelling, zonder dat de aftrek van eventuele beroepskosten wordt aangepast.

Deze blijft immers bestaan.

Lees hier het op 19 november 2020 ingediend ‘Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het bevorderen van de kwijtschelding van handelshuur naar aanleiding van de COVID-19-crisis’