Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

De wisselbrief als oplossing voor klanten met herhaalde betalingsproblemen (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

U twijfelt aan een klant omwille van herhaalde betalingsproblemen? In plaats van de klant te laten vallen kan u hem vragen een wisselbrief te accepteren.

Een wisselbrief is een onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdracht vastgesteld op een toekomstige datum, of per direct. Bij twijfel over de solvabiliteit van de klant kan de bank van de koper of een derde zich bijkomend garant stellen op de wisselbrief (de zgn. ‘geavaleerde’ wissel).

De acceptatie van een wissel biedt de zekerheid dat uw klant op de vervaldag sowieso moet betalen, zelfs als hij de levering en/of de factuur zou protesteren.

Praktisch gezien, zal u na vergeefse aanbieding van de wisselbrief aan uw klant op de vervaldag :

  • de wanbetaling laten vaststellen door een gerechtsdeurwaarder (protest van niet-betaling) met als gevolg dat de wissel wordt gepubliceerd in ‘De Lijst der Protesten’, wat op zich al een ernstig drukkingsmiddel is
  • de wissel kunnen invorderen bij de borg, als die er is
  • meteen bewarend beslag kunnen leggen op (o.m.) de bankrekeningen van uw klant, zonder dat daar de toestemming van een rechter voor nodig is.

Na dagvaarding in betaling van de wisselschuld op de inleidingszitting reeds een uitvoerbaar vonnis kunnen vragen. Een verweer ten gronde over bvb. problemen met de levering of de factuur kan later behandeld worden, maar zal niet verhinderen dat de klant de wisselschuld al moet betalen.

Naast de garantie van een snelle invordering, biedt de wisselbrief nog tal van andere voordelen.
U kan o.m. :

  • uw schuldeisers met een wisselbrief betalen (‘endosseren’) . Uw schuldeiser kan vervolgens op de vervaldag de wisselschuld incasseren bij uw klant (de ‘betrokkene’)
  • de wisselbrief aan uw bank verkopen (‘verdisconteren’, mits u een cedentendiscontokrediet geniet). De bank betaalt u het bedrag na aftrek van commissieloon en interest voor de resterende looptijd
  • de wisselbrief aan de bank van de koper aanbieden (als de koper een leveranciersdiscontokrediet geniet). U krijgt als verkoper dan het volledige bedrag, terwijl de koper de kosten en intrest voor de resterende looptijd betaalt.