Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024

Data Act: de Europese Raad en het Europees Parlement hebben op 27 juni 2023 een akkoord bereikt voor een nieuwe Verordening (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In de toelichting bij het Voorstel van 23 februari 2022 (zie verder) wordt duidelijk uiteengezet waar het over gaat (eigen selectie):

‘Data zijn een centraal onderdeel van de digitale economie en een essentiële hulpbron voor de groene en digitale transitie. De hoeveelheid data die door mensen en machines wordt gegenereerd, is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. De meeste data blijven echter ongebruikt of de waarde ervan is in handen van slechts een paar grote ondernemingen. Het potentieel van datagestuurde innovatie wordt belemmerd door een laag vertrouwen, tegenstrijdige economische prikkels en technologische belemmeringen. Het is daarom van cruciaal belang om dit potentieel te ontsluiten door hergebruik van data mogelijk te maken en door belemmeringen voor de ontwikkeling van de Europese data-economie weg te nemen. Dit moet gebeuren overeenkomstig de Europese regels en met volledige eerbiediging van de Europese waarden, en in overeenstemming met de doelstelling om de digitale kloof te verkleinen zodat iedereen van deze kansen kan profiteren.

Het reguleren van de toegang tot en het gebruik van data is een fundamentele voorwaarde om de kansen van dit digitale tijdperk te grijpen. Daarom is de dataverordening een belangrijke pijler en draagt ze bij tot de totstandbrenging van een sectoroverschrijdend governancekader voor de toegang tot en het gebruik van data door middel van wetgeving inzake aangelegenheden die van invloed zijn op de betrekkingen tussen actoren in de data-economie, om horizontale uitwisseling van data tussen sectoren te stimuleren.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • De toegang tot en het gebruik van data door consumenten en bedrijven vergemakkelijken, met behoud van stimulansen om te investeren in manieren om door middel van data waarde te genereren.
  • Voorzien in het gebruik door overheidsinstanties en EU-instellingen, – agentschappen of -organen van data die in het handen zijn van ondernemingen in bepaalde situaties waarin er sprake is van een uitzonderlijke noodzaak om de data te gebruiken.
  • Het overstappen tussen cloud- en edgediensten vergemakkelijken.
  • Voorzien in waarborgen tegen onrechtmatige data-overdracht zonder kennisgeving door aanbieders van clouddiensten.
  • Interoperabiliteitsnormen ontwikkelen voor data die tussen sectoren kunnen worden hergebruikt.
  • Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein.’

Lees het Persbericht van 27 juni 2023

Lees het Voorstel van 23 februari 2022 voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)

Lees de artikelen:

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, IT & IP

Paralegal

Paralegal

Legal Counsel

General Counsel

Legal Counsel