Corona: mag u open blijven of moet u sluiten? (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet

Publicatiedatum: 20/03/2020

De federale overheid heeft verstrengde maatregelen getroffen waar niemand nog onderuit kan.

We houden u dan ook graag op de hoogte van de maatregelen die momenteel gelden.

Handelszaken en winkels

Álle handelszaken en winkels moeten sluiten met uitzondering van:

 • Voedingswinkels waarbij de openingstijden worden vastgelegd van 07u00 tot 22u00 (incl. nachtwinkels);
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • krantenwinkels;
 • tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • kappers (doch slechts één klant per keer en dit op afspraak).
Telewerk

Daar waar tele(thuis)werk mogelijk is, is dit verplicht in te voeren.

Behoort tele(thuis)werk niet tot de mogelijkheid, dan moet de regel van social distancing te allen tijde, en zo bijvoorbeeld ook tijdens het vervoer, gerespecteerd worden. Kan u deze regel niet naleven, dan moet u alle werkzaamheden stilleggen en het bedrijf sluiten.

Uitzondering geldt voor de cruciale sectoren en essentiële diensten.

Behoort uw bedrijf tot volgende (niet limitatieve) categorieën, dan kan uw onderneming volledig operationeel blijven: diensten medische hulpverlening, telecominfrastructuur, huisvuilophaling en afvalverwerking, leveranciers en transporteurs van brandstoffen, handelszaken en bedrijven die tussenkomen in kader van de voedingsnijverheid, dringende pech- en verhelpingsdiensten voor motorvoertuigen, energiesector, postdiensten, financiële diensten, taxidiensten. Een uitgebreider overzicht vindt u onderaan de bijgevoegde beslissingsboom.
Ook hier moet overigens de regel van social distancing maximaal gerespecteerd worden.

Verplaatsingen

Het is verboden zich te begeven op de openbare weg en op openbare plaatsen. Volgende toegestane verplaatsingen vormen een uitzondering hierop:

 • plaatsen waarvan de opening is toegelaten;
 • bankautomaten en postkantoren;
 • medische verzorging;
 • het voorzien van bijstand en zorg voor oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap en kwetsbare personen.
 • professionele verplaatsingen met inbegrip van woon-werkverkeer. Let wel: indien na de verplaatsing de uitvoering van het werk niet plaatsvindt op basis van social distancing en uw bedrijf behoort niet tot de categorie van cruciale sectoren of essentiële diensten, moet u de werkzaamheden stilleggen.

Beslissingsboom of u moet openen of sluiten

Lees hier het originele artikel