Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

De factuur – De impact van het nieuwe bewijsrecht

Webinar on demand

Corona-handelshuurlening uitgebreid tot 4 maanden huur (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 28/12/2020

In onze nieuwsberichten van 29 september 2020 informeerden wij al over de handelshuurlening, in het leven geroepen om ondernemingen getroffen door de coronapandemie te ondersteunen. Deze regeling wordt nogmaals uitgebreid vanaf 4 januari 2021.

De wijzigingen zijn de volgende:

  • de handelshuurlening kan tot vier maanden bedragen (i.p.v. twee maanden), met een maximumbedrag van 60.000 EUR per pand (i.p.v. 25.000 EUR), huurders die al een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling kunnen deze extra lening(en) ook aanvragen;
  • ondernemingen die meerdere panden huren, kunnen meerdere handelshuurleningen verkrijgen, voor in totaal maximaal 150.000 EUR;
  • de handelshuurlening kon oorspronkelijk tot 1 december 2020 aangevraagd worden, die indieningstermijn wordt verlengd tot 1 maart 2021;
  • ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 komen ook in aanmerking voor een handelshuurlening.

De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand. De aanvraag wordt zoals voorheen elektronisch afgehandeld, en kan via de website van het VLAIO worden ingediend.

Lees hier het originele artikel