Consumentenkrediet: website FOD Economie aangepast op 02/12/2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 09/12/2019

De website van de FOD Economie werd op 2 december 2019 aangepast wat consumentenkredieten betreft.

Inzake contractvoorwaarden vermeldt de website duidelijk dat de kredietovereenkomsten onder meer moeten beantwoorden aan de bepalingen van boek VI en VII van het wetboek van economisch recht.

In een bijlage van 18 blz. wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende opmerkingen van de FOD Economie bij de beoordeling van de contracten consumentenkrediet.

Studiedag ’Structurele schuldproblemen: capita selecta’ op vrijdag 16 oktober 2020 in Gent

Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.

In de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat het aangaan van consumentenkredieten een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van financiële moeilijkheden, zodat het item over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument hier zeker niet mag ontbreken.

Vervolgens wordt in het kader van de collectieve schuldenregeling aandacht besteed aan het specifieke item beëindiging en herroeping en wordt ook recente relevante rechtspraak besproken.

Als afsluiter zal de verkoop van goederen van een onbekwame aan bod komen, een onderwerp dat praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter wordt geanalyseerd en waarbij er wordt gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn.

Elke deelnemer aan de studiedag krijgt het boek Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen (auteur Koenraad De Greve, tevens spreker op de studiedag) ter waarde van €78.

Sprekers

  • Prof. dr. Johan Vannerom, Advocaat-vennoot Vannerom + partners, Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Senior Affiliated Researcher, KU Leuven
  • Prof. dr. Bertel De Groote, Hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent
  • Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent

Meer informatie