Algemene voorwaarden
anno 2023:
20 problematische standaardclausules

Webinar on demand

Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Algemene voorwaarden anno 2023: 20 problematische standaardclausules (LegalLearning)

Webinar ‘Algemene voorwaarden anno 2023: 20 problematische standaardclausules

Donderdag 23 maart 2023 (12u30 – 14u30)

Mr. Ignace Kroos, en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Veel algemene voorwaarden zijn de laatste tijd ongewijzigd gebleven, alhoewel het meer dan nodig is een aantal clausules grondig onder de loep te nemen.

In de eerste plaats is op 1 december 2020 het luik “onrechtmatige bedingen” van de ‘b2b’-wet van 4 april 2019 in werking getreden, maar daarnaast treedt ook het nieuwe verbintenissenrecht in werking op 1 januari 2023.

Tijdens deze webinar wordt eerst kort besproken waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten.

In het tweede deel zal de opleiding zeer specifiek worden opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste reële standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen. Telkens wordt gewezen op het wetgevend kader of recente rechtspraak waardoor deze clausules aan herziening toe zijn en worden de nodige aanpassingen gesuggereerd.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

> Meer informatie