Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Algemene voorwaarden anno 2023: 20 problematische standaardclausules (LegalLearning)

Webinar ‘Algemene voorwaarden anno 2023: 20 problematische standaardclausules

Donderdag 23 maart 2023 (12u30 – 14u30)

Mr. Ignace Kroos, en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Veel algemene voorwaarden zijn de laatste tijd ongewijzigd gebleven, alhoewel het meer dan nodig is een aantal clausules grondig onder de loep te nemen.

In de eerste plaats is op 1 december 2020 het luik “onrechtmatige bedingen” van de ‘b2b’-wet van 4 april 2019 in werking getreden, maar daarnaast treedt ook het nieuwe verbintenissenrecht in werking op 1 januari 2023.

Tijdens deze webinar wordt eerst kort besproken waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten.

In het tweede deel zal de opleiding zeer specifiek worden opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste reële standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen. Telkens wordt gewezen op het wetgevend kader of recente rechtspraak waardoor deze clausules aan herziening toe zijn en worden de nodige aanpassingen gesuggereerd.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

> Meer informatie

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, Verbintenissen & Goederen