Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Actief in distributie, franchise of verkoopsconcessies? Wijzigingen aan de precontractuele informatie op komst! (Baker Tilly)

Auteur: Baker Tilly

Bent u actief in de distributiesector, verkoopsconcessies, franchise,…? Met andere woorden: sluit u commerciële samenwerkingsovereenkomsten of staat u op het punt er één aan te gaan?

Dan bent u bijvoorbeeld als franchisegever wellicht vertrouwd met de verplichting om minstens één maand voor het sluiten van de overeenkomst een ontwerpovereenkomst en een afzonderlijk document met bepaalde informatiegegevens te verstrekken aan “de persoon die het recht verkrijgt” (bijvoorbeeld de franchisenemer). Dit afzonderlijk document is beter bekend als het precontractueel informatiedocument (“PID”). Wanneer u dit vergeet, kan die laatste de nietigheid van de overeenkomst inroepen binnen een periode van twee jaar.

Binnenkort wordt de informatie grondig gewijzigd die u moet meedelen in het PID. Het belang van deze wijziging mag u niet onderschatten. Wanneer het PID de nieuwe gegevens namelijk niet bevat, kan bijvoorbeeld de franchisenemer de nietigheid van de betreffende bepalingen van de overeenkomst inroepen.

De nieuwe wet treedt in werking zes maanden na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Op dit moment is de wet nog niet gepubliceerd.

Met welke wijzigingen moet u rekening houden?

Precisering “belangrijke contractuele bepalingen”

Art. X. 28 §1 WER bepaalt dat de “persoon die het recht verleent” (bijvoorbeeld de franchisegever) informatie moet geven over enerzijds “belangrijke contractuele bepalingen” en anderzijds over “gegevens voor de correcte beoordeling van de commerciële samenwerkingsovereenkomst”.

De nieuwe wet wijzigt het eerste luik “belangrijke contractuele bepalingen” (Art. X.28 §1, 1° WER) grondig. De belangrijke contractuele bepalingen worden namelijk gepreciseerd, waardoor het duidelijker wordt over welke bepalingen u informatie moet geven.

Zo bepaalde het oude Art.X.28 §1, 1° WER dat u onder andere informatie moet geven over “de verbintenissen” en “de gevolgen van het niet-behalen van de verbintenissen”. In de praktijk betekent dit dat de overeenkomst quasi wordt overgenomen in het PID. Hierdoor schiet het PID zijn doel voorbij, met name de kandidaat-rechtsverkrijger wijzen op de belangrijkste verplichtingen in het kader van de overeenkomst, zodat dat hij met kennis van zaken de overeenkomst kan aangaan. De wetswijziging heeft dus als doel om het PID effectief als “red flag” document te laten dienen.

Hou rekening met de nieuwe informatieverplichtingen in het PID, om te vermijden dat de overeenkomstige bepalingen in de overeenkomst nietig worden verklaard.

Overzicht belangrijkste wijzigingen

Zoals u hierboven al kon lezen, verdwijnt de verplichting om informatie te geven over “de verbintenissen” en “de gevolgen van het niet-behalen van de verbintenissen”.

De nieuwe wet voert de volgende nieuwe informatieverplichtingen in:

 • De kosten bij opstart of wederkerende kosten, zoals marketing, informatica, transport, opleiding ten laste van de persoon die het recht verkrijgt, en de voorwaarden tot wijziging hiervan;
 • De verplichtingen met betrekking tot het hanteren van maximumprijzen;
 • De verplichtingen met betrekking tot de minimumomzet en minimumafname en de gevolgen van het niet-behalen ervan;
 • De beperkingen op het gebruik van intellectuele eigendomsrechten;
 • De beperkingen op de toegang tot en de gebruiksrechten van klantendata tijdens en na de overeenkomst van de persoon die het recht verkrijgt;
 • De beperkingen met betrekking tot online verkoop en online promotie;
 • De bedingen over de relatie en de afhankelijkheid tussen de commerciële samenwerkingsovereenkomst en de huurovereenkomst of elke andere overeenkomst betreffende de exploitatievestiging;
 • Het bevoegdheidsbeding, de rechtskeuze en de proceduretaal.

Voor het overige werden de bestaande informatieverplichtingen behouden, dan wel aangevuld.

Zo moet u bijvoorbeeld de gevolgen van de schending van een niet-concurrentiebeding opnemen worden in het PID, evenals informatie over de opzegging van de overeenkomst en de financiële gevolgen ervan.

Contacteer ons gerust voor een volledig overzicht van de wijzigingen en een toelichting van de nieuwe bepalingen.

De nieuwe informatieverplichtingen gelden ook voor wijzigingen aan en hernieuwingen van lopende overeenkomsten.

Inwerkingtreding en sancties

U moet de nieuwe informatie niet alleen in het PID vermelden in het kader van nieuwe commerciële samenwerkingsovereenkomsten die u sluit vanaf de inwerkingtreding van de wet, maar ook in het vereenvoudigd PID in het kader van wijzigingen en hernieuwingen van lopende overeenkomsten vanaf die datum.

Het belang van deze wijziging is zeer groot. Wanneer deze gegevens ontbreken in het (vereenvoudigd) PID, kan bijvoorbeeld de franchisenemer de nietigheid van de betreffende bepalingen van de overeenkomst inroepen, en dit binnen een periode van 10 jaar. De nietigheid is automatisch.

De essentie
 • Binnenkort moet u rekening houden met nieuwe informatieverplichtingen die u moet meedelen in het precontractueel informatiedocument.
 • Wanneer u dit niet doet, is de kans groot dat de relevante bepalingen van de commerciële samenwerkingsovereenkomst niet geldig zijn.
 • De nieuwe verplichtingen gelden in het kader van nieuwe commerciële samenwerkingsovereenkomsten, maar ook in het kader van wijzigingen en hernieuwingen van lopende overeenkomsten.

Bron: Baker Tilly

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, Verbintenissen & Goederen