Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Wet van 31 juli 2023 (IV) om justitie menselijker, sneller en straffer te maken gepubliceerd in het Staatsblad van 9 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De samenvatting in de memorie van Toelichting vermeldt dat het ontwerp onder andere het volgende bevat:

  1. wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (arrest Aygün, bevel tot betalen voor kleine correctionele misdrijven en uitbreiding artikel 90ter met misdrijven voyeurisme en niet consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud);
  2. wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (optimalisering rechtspleging in kort geding in het kader van digitaal seksueel geweld);
  3. wijzigingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
  4. wijzigingen met betrekking tot voogdij over niet-begeleide minderjarige personen (kosten medisch onderzoek en gerechtskosten);
  5. wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;
  6. wijzigingen van de wet van 29 juni 2021 tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder.

Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure