De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Wet van 31 juli 2023 (IV) om justitie menselijker, sneller en straffer te maken gepubliceerd in het Staatsblad van 9 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De samenvatting in de memorie van Toelichting vermeldt dat het ontwerp onder andere het volgende bevat:

  1. wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (arrest Aygün, bevel tot betalen voor kleine correctionele misdrijven en uitbreiding artikel 90ter met misdrijven voyeurisme en niet consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud);
  2. wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (optimalisering rechtspleging in kort geding in het kader van digitaal seksueel geweld);
  3. wijzigingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
  4. wijzigingen met betrekking tot voogdij over niet-begeleide minderjarige personen (kosten medisch onderzoek en gerechtskosten);
  5. wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;
  6. wijzigingen van de wet van 29 juni 2021 tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder.

Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure