Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Verhoging van de drempel voor de instelling van hoger beroep. Wetsvoorstel ingediend op 20 juni 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het wetsvoorstel wordt een verhoging van de drempel voor de instelling van hoger beroep beoogd tot resp. 3000 euro (voor de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank) en 2500 euro (voor de vredegerechten en de politierechtbanken).

De reden voor het wetsvoorstel is het feit dat sinds 2013 het bedrag waarvoor de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank in enige aanleg uitspraak doen en waartegen dus geen hoger beroep meer mogelijk is, vastgesteld is op 2500 euro en voor de vredegerechten en de politierechtbanken sinds 2018 vastgesteld op 2000 euro.

Deze bedragen kunnen aan het indexcijfer worden aangepast bij koninklijk besluit, maar de Koning heeft van deze bevoegdheid nog geen gebruik gemaakt. Daarom het voorstel voor een verhoging van de drempelbedragen, wat ongeveer overeenkomt met een indexering.

De beoogde aanpassing zou enkel van toepassing zijn op de vorderingen die aanhangig worden gemaakt na de inwerkingtreding van deze nieuwe regels (bepaald op 1 januari 2024).

Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure