Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Verhoging van de drempel voor de instelling van hoger beroep. Wetsvoorstel ingediend op 20 juni 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het wetsvoorstel wordt een verhoging van de drempel voor de instelling van hoger beroep beoogd tot resp. 3000 euro (voor de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank) en 2500 euro (voor de vredegerechten en de politierechtbanken).

De reden voor het wetsvoorstel is het feit dat sinds 2013 het bedrag waarvoor de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank in enige aanleg uitspraak doen en waartegen dus geen hoger beroep meer mogelijk is, vastgesteld is op 2500 euro en voor de vredegerechten en de politierechtbanken sinds 2018 vastgesteld op 2000 euro.

Deze bedragen kunnen aan het indexcijfer worden aangepast bij koninklijk besluit, maar de Koning heeft van deze bevoegdheid nog geen gebruik gemaakt. Daarom het voorstel voor een verhoging van de drempelbedragen, wat ongeveer overeenkomt met een indexering.

De beoogde aanpassing zou enkel van toepassing zijn op de vorderingen die aanhangig worden gemaakt na de inwerkingtreding van deze nieuwe regels (bepaald op 1 januari 2024).

Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure