Pro Deodiensten aan 21% btw, a never ending story (Alaska)

Auteur: Wouter Verstraete (Alaska)

Publicatiedatum: 17/09/2018 

In het licht van Europese rechtspraak had de btw-Administratie de bedoeling om zgn. tweedelijnsbijstand van advocaten en gerechtsdeurwaarders te onderwerpen aan 21% btw, waar dit thans 0% btw bedraagt. Die opzet is echter al een paar keer uitgesteld. Aanvankelijk zou dan toch vanaf 1 september 2018 het normale 21% btw-tarief voor pro Deodiensten moet gelden, maar ook die datum heeft het weer niet gehaald.

Nadat eerst de gerechtsdeurwaarders aan de beurt zijn gekomen om hun diensten aan btw te onderwerpen, zijn enige tijd later ook de diensten van advocaten aan de beurt gekomen. Waar die diensten vroeger totaal niets met btw te maken hadden – in btw termen, vrijgesteld van btw – werden hun diensten onderworpen aan btw. Natuurlijk betekende dit een grote ommezwaai voor gerechtsdeurwaarders en advocaten omdat zij geconfronteerd werden met een heleboel btw-verplichten zoals het indienen van btw-aangiften. Ook particuliere klanten zagen de factuur van de gerechtsdeurwaarders, bv. voor het doen van een vaststelling, of die van een advocaat, bv. voor het instellen van een gerechtelijke procedure, met 21% btw verhogen. Voor btw-plichtige klanten van deurwaarders en advocaten is die btw niet zozeer een kost vermits zij die in principe toch kunnen recupereren.

Een uitzondering op die 21% btw bleef de zgn. tweedelijnsbijstand van advocaten, ook beter gekend als zgn. pro Deodiensten, en die van gerechtsdeurwaarders. De btw-Administratie heeft daarover destijds beslist om die te onderwerpen aan 0% btw. Het verschil met een btw-vrijstelling is echter dat in dit laatste geval een advocaat of deurwaarder geen btw zou kunnen gerecupereerd hebben van btw op kosten die met die pro Deodiensten samen hangen. Door die diensten echter te onderwerpen aan 0% btw, blijft de btw-aftrek wel behouden.

Het Europese Hof van Justitie heeft in verleden wel geoordeeld dat die 0% btw voor pro Deodiensten eigenlijk niet door de beugel kan. De btw-Administratie zag zich dan ook genoodzaakt om die diensten onderhevig te maken aan het normale 21% btw-tarief. Aanvankelijk zou het gewijzigde standpunt vanaf 1 september 2017 in werking moet getreden zijn, maar die datum is al een paar keer uitgesteld geworden, om dan toch finaal sinds 1 september 2018 van kracht te worden. U raadt het al, ook die datum heeft het niet gehaald. De btw-Administratie heeft laten weten dat de datum van inwerkingtreden is uitgesteld voor onbepaalde duur. Wanneer alles definitief zou moeten worden, hebben we nu dus het raden naar.

Lees hier het originele artikel