Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

Minnelijke oplossing van geschillen wordt sterk bevorderd. Wet van 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De Wet van 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken,  gepubliceerd in het Staatsblad van 27 december 2023, wil het gebruik van minnelijke oplossingen van conflicten aanmoedigen door kamers voor minnelijke schikking op te richten in de meeste hoven en rechtbanken die burgerlijke zaken, ondernemingsszaken en sociale zaken.

Concreet voorziet het ontwerp in de oprichting van die kamers voor minnelijke schikking door bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechterlijke organisatie te wijzigen en door afdelingen in te voegen in het hoofdstuk “Minnelijke oplossingen van geschillen” dat in 2018 is ingevoegd. Er wordt een specifieke afdeling gewijd aan de aanhangigmaking bij en de werking van die kamer. Tevens worden enkele wijzigingen aangebracht aan de minnelijke schikking teneinde bepaalde procedureaspecten te verduidelijken.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure