Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Laster via sociale media. Wat doe je ertegen? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law)

Internet en sociale media zorgen voor enorme mogelijkheden inzake communicatie en publiciteit. Zij hebben evenwel ook een keerzijde. Op diverse fora wemelt het van negatieve uitlatingen of commentaren, die zowel voor een onderneming, als voor een individueel persoon bijzonder schadelijk of kwetsend kunnen zijn.

Veel van deze uitlatingen vinden hun oorsprong in specifieke interpersoonlijke relaties.  Zo kunnen rancuneuze motieven van een ex-werknemer, een vroegere partner of een ontevreden cliënt heel wat schade veroorzaken.

Daarbij wordt vaak geschermd met het recht op vrije meningsuiting. Die vrijheid van meningsuiting is evenwel begrensd. In vele gevallen overschrijden commentaren of internetposts zonder discussie de grens van het toelaatbare.

Tegen zulke publicaties kan krachtdadig worden opgetreden. Verschillende acties zijn mogelijk.

  • Indien de dader gekend of identificeerbaar is, kan hij vooreerst in gebreke worden gesteld om zijn uitlatingen onmiddellijk te verwijderen.
  • Bij weigering kan een dagvaarding in kortgeding worden overwogen, of kan men zich tevens richten tot de verantwoordelijke of de provider van het gebruikte medium om een verwijdering te bekomen.
  • In vele gevallen vormen de uitlatingen zelfs strafbare laster. Daarvoor kan een strafklacht worden neergelegd. De wet sanctioneert laster met een bestraffing tot één jaar gevangenisstraf.

Laster is strafbaar ongeacht welk forum of medium door de dader wordt gebruikt. In de praktijk leiden evenwel niet alle klachten wegens strafbare laster ook tot een effectieve veroordeling. Indien de laster wordt verspreid via internet, wordt dit doorgaans gekwalificeerd als een drukpersmisdrijf waarvoor – volgens de Grondwet – enkel het hof van assisen bevoegd is. Vermits het hof van assisen niet wordt samen geroepen voor zaken van laster, dreigt in dergelijke zaken straffeloosheid. Bij laster via andere (sociale) media geldt deze beperking niet, en kan de dader wel degelijk strafrechtelijk worden vervolgd en veroordeeld.

  • In alle gevallen van laster of ontoelaatbare commentaren, is het tevens mogelijk om een burgerrechtelijke dagvaarding uit te brengen tot het bekomen van schadevergoeding.

Bron: Monard Law