Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Hoger beroep tegen een administratieve beslissing (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Stel dat u wordt geconfronteerd met een administratieve sanctie, te denken valt bijvoorbeeld aan een administratief stadionverbod, een GAS-boete of een boete van de NMBS, die volgens u volledig onterecht is. Wat zijn dan uw mogelijkheden om dit aan te vechten?

In de meeste van bovenstaande gevallen zal de administratieve procedure normaliter opgestart worden middels de verzending van een aangetekende brief door de bevoegde ambtenaar. Op deze wijze zal de betrokken persoon ingelicht worden over het feit dat hij een inbreuk heeft gedaan op bepaalde regelgeving en zal hij een kopie van de vaststelling of van het proces-verbaal ontvangen. Vervolgens heeft de betrokken persoon meestal 30 dagen om zijn verweermiddelen over te maken of te verzoeken om gehoord te worden, eventueel met bijstand van een advocaat. Daarna zal de bevoegde ambtenaar beslissen of er al dan niet een sanctie wordt opgelegd.

In het geval dat er een sanctie wordt opgelegd, heeft de betrokken persoon vervolgens het recht om binnen een bepaalde termijn na de kennisgeving hoger beroep via een gerechtelijke procedure in te stellen. In het geval van een boete van de NMBS of een administratief stadionverbod is dit bijvoorbeeld een maand. Vanaf deze beroepstermijn verstreken is, zal de beslissing definitief zijn.

Het hoger beroep dient ingesteld te worden middels een verzoekschrift in de Nederlandse taal dat moet neergelegd worden op de burgerlijke griffie van de Politierechtbank. De kostprijs hiervan bedraagt 24 euro. Om een geldig verzoekschrift neer te leggen dienen volgende vermeldingen zeker te worden opgenomen: datum, identificatie- en adresgegevens (naam, RRN of KBO-nummer,.) van de betrokken persoon, evenals die van de administratieve overheid, voorwerp en korte samenvatting van de argumenten, de rechtbank voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt en de handtekening van de betrokken persoon of zijn/haar advocaat.

Vervolgens zal de bevoegde rechtbank de betrokken partijen oproepen voor een inleidingszitting waar oftewel de zaak onmiddellijk wordt behandeld of een procedureregeling wordt vastgesteld. Er dient eveneens rekening gehouden te worden met het feit dat de in het ongelijk gestelde partij tot de kosten van de procedure zal veroordeeld worden. Deze zullen in de meeste gevallen een veelvoud bedragen van de 24 euro. Het heeft dan ook weinig zin om roekeloos hoger beroep in te stellen als u weet dat de slaagkans relatief klein is.

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure