Hoe gaan onze administratieve rechtbanken om met het coronavirus? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Publicatiedatum: 12/03/2020

Advocaten in publiek recht zullen hun leven moeten veranderen. We krijgen zonet volgend bericht van de Dienst voor de Bestuursrechtscolleges, – waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vallen:

‘De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen vastgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In navolging hiervan en rekening houdend met de informatie die op dit ogenblik bekend is, heeft de DBRC het volgende beslist over de behandeling van uw zaak op de zitting van 17 maart 2020.

De zitting van 17 maart 2020 gaat in principe door. De DBRC verzoekt u evenwel met aandrang om, waar mogelijk, schriftelijk te verschijnen, o.m. gelet op het hoofdzakelijk schriftelijk karakter van de procedure. De zaak zal dan (in afwezigheid van de partijen) in beraad worden genomen met het oog op een uitspraak.

Gelieve uw schriftelijke verschijning zo spoedig mogelijk te bevestigen in antwoord op deze e-mail.

De DBRC volgt de situatie op de voet en zal tijdig communiceren over de impact van (nieuwe) maatregelen op de overige zittingen van maart en april (waar u mogelijks eveneens procespartij bent)’.

De schriftelijke procedure wordt dus de regel. Pleidoooien worden afgeraden.

Lees hier het originele artikel