Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Hervorming van boek 2 van het Strafwetboek. Wetsontwerp ingediend op 13 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Het wetsontwerp voorziet een nieuwe algemene structuur voor de rangschikking van de verschillende misdrijven. Er is een titel gewijd aan de definitie van verschillende begrippen die doorheen boek 2 worden gebruikt, wat bijdraagt aan de uniformering en de vereenvoudiging van de strafbepalingen.

De structuur is als volgt:

 • Titel 1. Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
 • Titel 1bis. Misdaad van ecocide
 • Titel 2. Misdrijven tegen de persoon
 • Titel 3. Misdrijven tegen de openbare veiligheid
 • Titel 4. Valsheden
 • Titel 5. Misdrijven tegen het vermogen
 • Titel 6. Economische misdrijven
 • Titel 7. Misdrijven tegen de Staat en zijn functioneren

Verder voert het Wetsontwerp onder meer volgende wijzigingen door:

 • alle strafbaarstellingen zijn herschreven om het legaliteitsbeginsel in acht te nemen
 • in de definitie van de misdrijven worden alle constitutieve bestanddelen ervan omschreven
 • de misdrijven waarvan de bestanddelen elkaar overlappen, vormen het onderwerp van één enkele strafbepaling
 • voor strafbaarstellingen die hetzelfde belang beschermen, geldt dezelfde sanctie
 • er werd een bijzondere inspanning geleverd voor de leesbaarheid
 • de artikelen zijn over het algemeen kort en elk artikel heeft een titel
 • verouderde strafbepalingen en strafbepalingen die niet worden toegepast werden geschrapt
 • misdrijven waarvoor reeds een ander antwoord dan een strafrechtelijk antwoord bestaat werden gedepenaliseerd
 • verschillende lacunes in het wetboek werden verholpen om een antwoord te bieden op de moderne criminaliteit
 • met het oog op meer coherentie worden in het Strafwetboek strafbepalingen opgenomen die erbuiten bestaan zoals voor de wetten inzake de bestraffing van racisme, discriminatie en negationisme

Lees hier het nieuwsbericht van de Ministerraad van 20 juli 2023

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure