Grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening van gerechtelijke stukken in civiele zaken: nieuwe EU-verordeningen (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 16/12/2020

De EU heeft op 25 november 2020 twee nieuwe verordeningen aangenomen die de bestaande EU-regels inzake grensoverschrijdende bewijsverkrijging ( verordening 2020/1783 ) en grensoverschrijdende betekening en kennisgeving ( verordening 2020/1784 ) in civiele zaken herzien.
De twee verordeningen zijn vanaf 1 juli 2022 van toepassing.

Grensoverschrijdende bewijsverkrijging

Lees hier de Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging).

Grensoverschrijdende betekening en kennisgeving

Lees hier de Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken).