Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Gegevensbeschermings-autoriteit: uitbreiding mogelijkheid naar derde-belanghebbenden om beroep in te stellen tegen een beslissing  van de geschillenkamer. Wetsvoorstel aangenomen op 19 juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Tegen een beslissing van de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan beroep worden ingesteld bij het Marktenhof.

In zijn arrest n° 5/2023 van 12 januari 2023 heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat uit artikel 108, § 1, van de wet van 3 december 2017 volgt dat een beroep bij het Marktenhof enkel openstaat voor de partijen in het geding voor de geschillenkamer. Het Grondwettelijk Hof meent dat wanneer de wetgever in een beroepsmogelijkheid voorziet, hij die mogelijkheid niet zonder redelijke verantwoording aan een bepaalde categorie van rechtzoekenden mag ontzeggen.

Daarom wordt nu artikel 108 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

“§ 3. Iedere derde-belanghebbende kan tegen een beslissing van de geschillenkamer binnen dertig dagen na de bekendmaking van de beslissing op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit beroep instellen bij het Marktenhof. Onder derde-belanghebbende dient te worden verstaan de persoon die geen partij was in de procedure voor de geschillenkamer maar die een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel lijdt als gevolg van een beslissing van de geschillenkamer en in die mate doet blijken van een belang bij het uitstellen van een beroep tegen die beslissing.”

Lees hier het arrest 5/2023 van het Grondwettelijk Hof van 12 januari 2023

Lees hier de volledige fiche van het Wetsvoorstel