Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Artificiële intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)

Webinar op donderdag 28 september 2023 


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023

Gegevensbeschermings-autoriteit: uitbreiding mogelijkheid naar derde-belanghebbenden om beroep in te stellen tegen een beslissing  van de geschillenkamer. Wetsvoorstel aangenomen op 19 juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Tegen een beslissing van de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan beroep worden ingesteld bij het Marktenhof.

In zijn arrest n° 5/2023 van 12 januari 2023 heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat uit artikel 108, § 1, van de wet van 3 december 2017 volgt dat een beroep bij het Marktenhof enkel openstaat voor de partijen in het geding voor de geschillenkamer. Het Grondwettelijk Hof meent dat wanneer de wetgever in een beroepsmogelijkheid voorziet, hij die mogelijkheid niet zonder redelijke verantwoording aan een bepaalde categorie van rechtzoekenden mag ontzeggen.

Daarom wordt nu artikel 108 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

“§ 3. Iedere derde-belanghebbende kan tegen een beslissing van de geschillenkamer binnen dertig dagen na de bekendmaking van de beslissing op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit beroep instellen bij het Marktenhof. Onder derde-belanghebbende dient te worden verstaan de persoon die geen partij was in de procedure voor de geschillenkamer maar die een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel lijdt als gevolg van een beslissing van de geschillenkamer en in die mate doet blijken van een belang bij het uitstellen van een beroep tegen die beslissing.”

Lees hier het arrest 5/2023 van het Grondwettelijk Hof van 12 januari 2023

Lees hier de volledige fiche van het Wetsvoorstel