Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023

Doorslaggevende wijzigingen aan wetten op de Raad van State (Publius)

Auteurs: Hanna Biebauw en Meindert Gees (Publius)

Op 24 juli 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State van 11 juli 2023, gecoördineerd op 12 januari 1973. De wijzigingen zullen in werking treden vanaf september 2023.

Hierin worden enkele niet onbelangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Zo stelt artikel 17 van de wet voortaan onder meer als volgt:

‘De vordering tot schorsing of tot het bevelen van voorlopige maatregelen wordt elektronisch ingediend en behandeld, in ieder geval wanneer de partijen bijgestaan of vertegenwoordigd worden door een advocaat of wanneer ze een overheid zijn als bedoeld in artikel 14, §1.’

Met de wijzigingen blijkt dat meer aandacht wordt geschonken aan digitale procesvoering.

Ook de te respecteren termijnen bij een vordering tot schorsing worden scherp gesteld, net als voor de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Voor cassatieberoepen wordt nu voorzien dat wanneer cassatieberoepen meerdere middelen bevatten waarvan bepaalde middelen kennelijk onontvankelijk of ongegrond zijn, de toelaatbaarheid gedeeltelijk kan zijn.

Verschijnen via videoconferentie wordt ook onder bepaalde omstandigheden mogelijk gemaakt.

Meer informatie kunt u hier BS 24 juli 2023 terugvinden.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure