Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Doorslaggevende wijzigingen aan wetten op de Raad van State (Publius)

Auteurs: Hanna Biebauw en Meindert Gees (Publius)

Op 24 juli 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State van 11 juli 2023, gecoördineerd op 12 januari 1973. De wijzigingen zullen in werking treden vanaf september 2023.

Hierin worden enkele niet onbelangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Zo stelt artikel 17 van de wet voortaan onder meer als volgt:

‘De vordering tot schorsing of tot het bevelen van voorlopige maatregelen wordt elektronisch ingediend en behandeld, in ieder geval wanneer de partijen bijgestaan of vertegenwoordigd worden door een advocaat of wanneer ze een overheid zijn als bedoeld in artikel 14, §1.’

Met de wijzigingen blijkt dat meer aandacht wordt geschonken aan digitale procesvoering.

Ook de te respecteren termijnen bij een vordering tot schorsing worden scherp gesteld, net als voor de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Voor cassatieberoepen wordt nu voorzien dat wanneer cassatieberoepen meerdere middelen bevatten waarvan bepaalde middelen kennelijk onontvankelijk of ongegrond zijn, de toelaatbaarheid gedeeltelijk kan zijn.

Verschijnen via videoconferentie wordt ook onder bepaalde omstandigheden mogelijk gemaakt.

Meer informatie kunt u hier BS 24 juli 2023 terugvinden.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure