Cassatie verduidelijkt de taak van de rechter bij verstek (Schoups)

Eén van de meer controversiële wijzigingen van de eerste Potpourriwet van 19 oktober 2015 had betrekking op de taak van de rechter bij verstek. Sinds Potpourri I, dat art. 806 Ger.W. wijzigde, dient de rechter in het verstekvonnis de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij zonder meer in te willigen, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde. In een arrest van 13 december 2016 verduidelijkt het Hof van Cassatie dat, in de context van art. 806 Ger.W., het inwilligen van een kennelijk ongegronde vordering of een kennelijk ongegrond verweer strijdt met de openbare orde.

Lees hier het volledige artikel