Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering en verjaring in het geval van subrogatie in de rechten van de benadeelde. Arrest Hof van Cassatie 16 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/04/2019

De subrogatie in de rechten van de benadeelde heeft tot gevolg dat de indeplaatsgestelde de vordering van de benadeelde uitoefent met al haar kenmerken en toebehoren.

Daaruit volgt tevens dat voor de indeplaatsgestelde de verjaringstermijn van de vordering tegen de aansprakelijke aanvangt op het ogenblik waarop zij voor de benadeelde begint te lopen.

De buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering die een indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling tegen het Gewest instelt, is dus verjaard indien zij wordt ingesteld meer dan vijf jaar na de eerste januari van het jaar waarin de fout werd begaan, tenzij de rechthebbende slechts na het verstrijken van deze termijn kennis krijgt van de schade en de identiteit van de aansprakelijke.

De omstandigheid dat de indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling zelf pas kennis krijgt van de identiteit van de aansprakelijke na het verstrijken van deze termijn, doet niet ter zake

Lees hier het arrest

Gerelateerd nieuws:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.