Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023

Bemiddeling als wapen tegen polarisering in geschillen tussen gemeenten en haar burgers en ondernemingen? Alvast het proberen waard (Schuermans Advocaten)

Auteur: Griet Smaers (Schuermans Advocaten)

Bemiddeling wordt ondertussen meer en meer gebruikt in familiale zaken (meer dan 60% van de bemiddelingen vinden plaats in familiale zaken), maar is onderbenut in burgerlijke en ondernemingszaken en zeker in geschillen met overheden hoewel nu net daar een zeer grote opportuniteit ligt tot creëren van meer draagvlak voor tal van projecten en investeringen, gaande van de bouw van een nieuwe zorginstelling tot grote wegen- en infrastructuurwerken, investeringsprojecten in energieproductiesites, … en tot het tegengaan van frustratie en wantrouwen.

Heel wat gemeenten en politiezones zijn ondertussen vertrouwd met burenbemiddeling (inzet van bemiddelaars bij burenconflicten en overlastdossiers tussen naburen), maar voor het overige blijft bemiddeling ongekend (en onbemind) bij gemeenten in tal van andere geschillen met burgers en ondernemingen. Denk maar aan de vele administratieve en gerechtelijke procedures inzake omgevingsrecht, onteigeningen en infrastructuurwerken, openbare aanbestedingen, … In plaats van jarenlang te procederen, zou de inzet van een erkend bemiddelaar mogelijks kunnen leiden tot meer kennis en inzage in de wederzijdse belangen tussen gemeenten en burgers/ondernemingen en inzage in hun wederzijdse bezorgdheden in verband met het voorwerp van hun onderliggend geschil, waardoor er finaal met groter draagvlak van burgers een betere infrastructuur / betere omgeving / beter project kan worden voorzien. De bemiddeling is overigens vertrouwelijk en kan heel wat tijd uitsparen in vergelijking met de gerechtelijke procedures.

Bemiddeling kan zowel vóór er een procedure voor de rechtbank wordt opgestart, als tijdens een gerechtelijke procedure. Partijen kunnen steeds aan de rechtbank vragen om de procedure te schorsen in afwachting van een gerechtelijke bemiddeling (aan te duiden door de rechtbank). Indien er een akkoord kan worden bekomen via bemiddeling, heeft dit dezelfde “kracht” als een vonnis van de rechtbank.

Waar wachten de gemeenten nog op om in deze een voortrekkersrol te spelen?

Bron: Schuermans Advocaten

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure