Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Bemiddeling als wapen tegen polarisering in geschillen tussen gemeenten en haar burgers en ondernemingen? Alvast het proberen waard (Schuermans Advocaten)

Auteur: Griet Smaers (Schuermans Advocaten)

Bemiddeling wordt ondertussen meer en meer gebruikt in familiale zaken (meer dan 60% van de bemiddelingen vinden plaats in familiale zaken), maar is onderbenut in burgerlijke en ondernemingszaken en zeker in geschillen met overheden hoewel nu net daar een zeer grote opportuniteit ligt tot creëren van meer draagvlak voor tal van projecten en investeringen, gaande van de bouw van een nieuwe zorginstelling tot grote wegen- en infrastructuurwerken, investeringsprojecten in energieproductiesites, … en tot het tegengaan van frustratie en wantrouwen.

Heel wat gemeenten en politiezones zijn ondertussen vertrouwd met burenbemiddeling (inzet van bemiddelaars bij burenconflicten en overlastdossiers tussen naburen), maar voor het overige blijft bemiddeling ongekend (en onbemind) bij gemeenten in tal van andere geschillen met burgers en ondernemingen. Denk maar aan de vele administratieve en gerechtelijke procedures inzake omgevingsrecht, onteigeningen en infrastructuurwerken, openbare aanbestedingen, … In plaats van jarenlang te procederen, zou de inzet van een erkend bemiddelaar mogelijks kunnen leiden tot meer kennis en inzage in de wederzijdse belangen tussen gemeenten en burgers/ondernemingen en inzage in hun wederzijdse bezorgdheden in verband met het voorwerp van hun onderliggend geschil, waardoor er finaal met groter draagvlak van burgers een betere infrastructuur / betere omgeving / beter project kan worden voorzien. De bemiddeling is overigens vertrouwelijk en kan heel wat tijd uitsparen in vergelijking met de gerechtelijke procedures.

Bemiddeling kan zowel vóór er een procedure voor de rechtbank wordt opgestart, als tijdens een gerechtelijke procedure. Partijen kunnen steeds aan de rechtbank vragen om de procedure te schorsen in afwachting van een gerechtelijke bemiddeling (aan te duiden door de rechtbank). Indien er een akkoord kan worden bekomen via bemiddeling, heeft dit dezelfde “kracht” als een vonnis van de rechtbank.

Waar wachten de gemeenten nog op om in deze een voortrekkersrol te spelen?

Bron: Schuermans Advocaten

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure