>, Verzekeringsrecht>Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering en verjaring in het geval van subrogatie in de rechten van de benadeelde. Arrest Hof van Cassatie 16 april 2018 (LegalNews.be)

Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering en verjaring in het geval van subrogatie in de rechten van de benadeelde. Arrest Hof van Cassatie 16 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/04/2019

De subrogatie in de rechten van de benadeelde heeft tot gevolg dat de indeplaatsgestelde de vordering van de benadeelde uitoefent met al haar kenmerken en toebehoren.

Daaruit volgt tevens dat voor de indeplaatsgestelde de verjaringstermijn van de vordering tegen de aansprakelijke aanvangt op het ogenblik waarop zij voor de benadeelde begint te lopen.

De buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering die een indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling tegen het Gewest instelt, is dus verjaard indien zij wordt ingesteld meer dan vijf jaar na de eerste januari van het jaar waarin de fout werd begaan, tenzij de rechthebbende slechts na het verstrijken van deze termijn kennis krijgt van de schade en de identiteit van de aansprakelijke.

De omstandigheid dat de indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling zelf pas kennis krijgt van de identiteit van de aansprakelijke na het verstrijken van deze termijn, doet niet ter zake

Lees hier het arrest

 ‘Verjaring en aansprakelijkheid’: ochtendsessie tijdens de Zomeracademie Larcier op donderdag 4 juli

Op donderdag 4 juli 2019 is ‘Aansprakelijkheid’ het thema van de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be.

Een van de 4 sessies is ‘Verjaring en aansprakelijkheid’  door Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Universiteit Gent, advocaat-vennoot Eubelius en dr. Thijs Tanghe, advocaat Eubelius.

De andere 3 sessies (telkens boek inbegrepen) zijn:

  • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon (Prof. dr. Joachim Meese, hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat)
  • Verkeersrecht: actualia aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (mr. Stéphane Vereecken, advocaat-vennoot Charlier Advocaten, praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent)
  • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van werkgever én leidinggevenden (mr. Daan De Backer, advocaat Claeys & Engels)

Zomeracademie Larcier – Aansprakelijkheid

2019-04-14T12:15:49+00:00 15 april 2019|Categories: Gerechtelijk recht - Verzekeringsrecht|Tags: |