>>>VIDEO – Bemiddeling in het appartementsgebouw (Clabots Advocaten)

VIDEO – Bemiddeling in het appartementsgebouw (Clabots Advocaten)

Mr. Astrid Clabots over de rol van bemiddeling binnen de Vereniging van Mede-eigenaars (VME).

Vind hier de gebruikte slides

Lees ook volgende artikelen van Mr. Astrid Clabots:

Over het muurtje getild… Wat als de hoogte van de balkonbalustrades niet meer aan de huidige normen beantwoorden?

Over de kostenverdeling in het appartementsgebouw… de estafetteloop tussen koper en verkoper, huurder…

Heibel om de autolift…

Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke delen of privatieve eigendom in een appartementsgebouw?