Wordt het opzettelijk en herhaaldelijk verzuimen huurgeld te betalen binnenkort strafbaar? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 08/10/2019

Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn huur opzettelijk en herhaaldelijk niet betaalt, maar dan alleen in de gevallen waarin de schuldenaar te kwader trouw handelt, met name wanneer hij een goed huurt wel wetende dat hij de huur niet zal kunnen betalen.

Het Strafwetboek bevat al straffen in geval van misbruik van vertrouwen en oplichting.

Men mag er dus van uitgaan dat een huurder zou kunnen worden vervolgd voor dergelijke feiten, die strafrechtelijk strafbare handelingen zijn. Het is echter nodig in een specifieke strafrechtelijke strafbaarstelling te voorzien omdat in de praktijk verhuurders klacht hebben ingediend wegens oplichting en misbruik van vertrouwen, maar die klachten bleven zonder gevolg.

Waarom zou in dergelijke situaties een huurder niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, terwijl het wel mogelijk is vervolging in te stellen tegen een verhuurder die handelt in strijd met de artikelen van het Strafwetboek met betrekking tot de huisjesmelkers?

Lees hier het wetsvoorstel