Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Wonen in eigen streek. Na het Decreet van 23 juni 2023 is er nu ook het Uitvoeringsbesluit van 8 december 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Het  Vlaams Decreet van 23 juni 2023 over wonen in eigen streek, dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 4 augustus 2023, is op 14 augustus 2023 in werking getreden.

Op 17 januari 2024 werd nu ook het Besluit van 8 december 2023 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2023 over wonen in eigen streek in het Staatsblad gepubliceerd.

Wonen in Eigen Streek (WIES) wil lokale besturen in de duurste Vlaamse gemeenten een instrument geven om de minder kapitaalkrachtige, plaatselijke bevolking te helpen bij het verwerven van een eigen woning.

Op 7 november 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof boek 5 van het decreet van 27 maart 2009 van het grond- en pandenbeleid. Lees de reden waarom in het Persbericht van het Grondwettelijk Hof.

De vernietigde regeling was beter bekend onder de naam ‘Wonen in Eigen Streek’ en had tot doel een antwoord te bieden op de woonbehoeften van de minder kapitaalkrachtige endogene bevolking.

Het decreet houdt nu rekening met de arresten van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof die tot de vernietiging van de oorspronkelijke regelgeving leidden.

De krachtlijnen van de nieuwe Wonen in Eigen Streekregeling zijn de volgende:

  • gemeenten kiezen er nu zelf voor om via een gemeentelijk reglement in te stappen in het nieuwe systeem van Wonen in Eigen Streek (WIES);
  • de gemeente doet een verplichte financiële tussenkomst in de waarde van de grondaandelen of verwerft de grond zelf;
  • deze financiële tussenkomst wordt gewaarborgd in alle gevallen van overdracht van eigendom door de verplichte terugbetaling van de financiële tussenkomst, ook ingeval van de uitoefening van het voorkooprecht. Indien daarentegen de gemeente grondeigenaar is, dient haar investering vanzelfsprekend niet decretaal te worden gewaarborgd;
  • de WIES-koper heeft gedurende 20 jaar een bewoningsverplichting.

Meer info: ‘Wonen in Eigen Streek’ (Vlaanderen)

Lees hier de volledige fiche van het voorstel van decreet

Webinar on demand

Update Omgevingsrecht: tien recente wijzigingen onder de loep

Mr. Bart De Becker geeft een praktijkgericht overzicht van tien recente wijzigingen, waarvan de impact door elke practicus in de bouw- en vastgoedwereld terdege moet gekend zijn.

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed