De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Warmtenetten: de juridische omkadering
aan de hand van een casestudy

Dr. Maja Reynebeau (UGent)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 

Wonen in eigen streek. Decreet van 23 juni 2023 in werking getreden op 14 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op dinsdag 24 oktober 2023 (15.00-17.00 uur)  geeft mr. mr. Bart De Becker tijdens de webinarUpdate Omgevingsrecht: tien recente wijzigingen onder de loep een praktijkgericht overzicht van tien recente wijzigingen, waarvan de impact door elke practicus in de bouw- en vastgoedwereld terdege moet gekend zijn. Nadien wordt deze webinar ‘on demand’ aangeboden.

***

Het  Vlaams Decreet van 23 juni 2023 over wonen in eigen streek, dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 4 augustus 2023, is op 14 augustus 2023 in werking getreden.

Wonen in Eigen Streek (WIES) wil lokale besturen in de duurste Vlaamse gemeenten een instrument geven om de minder kapitaalkrachtige, plaatselijke bevolking te helpen bij het verwerven van een eigen woning.

Op 7 november 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof boek 5 van het decreet van 27 maart 2009 van het grond- en pandenbeleid. Lees de reden waarom in het Persbericht van het Grondwettelijk Hof.

De vernietigde regeling was beter bekend onder de naam ‘Wonen in Eigen Streek’ en had tot doel een antwoord te bieden op de woonbehoeften van de minder kapitaalkrachtige endogene bevolking.

Het decreet houdt nu rekening met de arresten van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof die tot de vernietiging van de oorspronkelijke regelgeving leidden.

De krachtlijnen van de nieuwe Wonen in Eigen Streekregeling zijn de volgende:

  • gemeenten kiezen er nu zelf voor om via een gemeentelijk reglement in te stappen in het nieuwe systeem van Wonen in Eigen Streek (WIES);
  • de gemeente doet een verplichte financiële tussenkomst in de waarde van de grondaandelen of verwerft de grond zelf;
  • deze financiële tussenkomst wordt gewaarborgd in alle gevallen van overdracht van eigendom door de verplichte terugbetaling van de financiële tussenkomst, ook ingeval van de uitoefening van het voorkooprecht. Indien daarentegen de gemeente grondeigenaar is, dient haar investering vanzelfsprekend niet decretaal te worden gewaarborgd;
  • de WIES-koper heeft gedurende 20 jaar een bewoningsverplichting.

Meer info: ‘Wonen in Eigen Streek’ (Vlaanderen)

Lees hier de volledige fiche van het voorstel van decreet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed