Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid unaniem goedgekeurd (Publius)

Auteurs: Leandra Decuyper, Merlijn De Rechter en Sabiha Harrass (Publius)

Op 21 april 2023 keurde de Vlaamse Regering na advies van de Raad van State het ontwerp van Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goed. Begin deze maand werd de tekst met volstrekte unanimiteit aangenomen in plenaire vergadering om op 7 juli 2023 te worden bekrachtigd en afgekondigd.

Voor het eerst in 7 jaar wordt aan het innoverende Decreet IHB van 2016 gesleuteld. Zoals eerder op onze blog te lezen was, hebben de wijzigingen betrekking op onder andere de verfijning van het begrip handelsgeheel en kleinhandelsbedrijf of het verschuiven van de handhavingsbevoegdheden naar de lokale besturen.

Een opvallende wijziging die lijkt op een ‘verstrenging’ van het Decreet IHB, is de indeling van categorie 4 ‘overige producten’ in 3 nieuwe categorieën zijnde ‘verkoop van vervoers- en transportmiddelen, waaronder showrooms bij garages’, ‘verkoop van andere volumineuze producten’ en ‘verkoop van andere niet-volumineuze producten’. Een nieuw criterium ‘volumineus goed’ wordt geïntroduceerd.

Ten tweede is het invoeren van een vergunningsplicht voor het opsplitsen van kleinhandelsbedrijven met een oppervlakte groter dan 400 m² netto verkoopoppervlakte ook een stap terug in de tijd.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Handel & Consument