Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023


Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023

Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid unaniem goedgekeurd (Publius)

Auteurs: Leandra Decuyper, Merlijn De Rechter en Sabiha Harrass (Publius)

Op 21 april 2023 keurde de Vlaamse Regering na advies van de Raad van State het ontwerp van Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goed. Begin deze maand werd de tekst met volstrekte unanimiteit aangenomen in plenaire vergadering om op 7 juli 2023 te worden bekrachtigd en afgekondigd.

Voor het eerst in 7 jaar wordt aan het innoverende Decreet IHB van 2016 gesleuteld. Zoals eerder op onze blog te lezen was, hebben de wijzigingen betrekking op onder andere de verfijning van het begrip handelsgeheel en kleinhandelsbedrijf of het verschuiven van de handhavingsbevoegdheden naar de lokale besturen.

Een opvallende wijziging die lijkt op een ‘verstrenging’ van het Decreet IHB, is de indeling van categorie 4 ‘overige producten’ in 3 nieuwe categorieën zijnde ‘verkoop van vervoers- en transportmiddelen, waaronder showrooms bij garages’, ‘verkoop van andere volumineuze producten’ en ‘verkoop van andere niet-volumineuze producten’. Een nieuw criterium ‘volumineus goed’ wordt geïntroduceerd.

Ten tweede is het invoeren van een vergunningsplicht voor het opsplitsen van kleinhandelsbedrijven met een oppervlakte groter dan 400 m² netto verkoopoppervlakte ook een stap terug in de tijd.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Handel & Consument