Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Aansprakelijkheid’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe goederenrecht’

6 webinars on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

Wat gebeurt er met een huurcontract als één van de partners de woning verlaat? (The Legal Home)

Auteur: The Legal Home

Mensen die gaan samenwonen, zullen vaak ook samen een huurcontract ondertekenen. De beide partners zetten dus hun handtekening onder de huurovereenkomst voor de woning waarin zij samen gaan wonen. Maar hoe zit het juridisch in elkaar wanneer de partners hun relatie beëindigen en niet meer samen willen wonen? Is de partner die de gehuurde woning heeft verlaten automatisch vrijgesteld van het huurcontract dat hij destijds mee ondertekende?

Het antwoord is heel duidelijk: neen.

De domicilie speelt geen rol: het is niet omdat één van de partners niet meer in de gehuurde woning woont dat hij niet meer mee gehouden is om de verplichtingen uit de huurovereenkomst na te leven.

Zelfs als de partners onderling afspraken maken over wie in de woning zal blijven en de huur verder zal betalen, dan zullen die afspraken niet bindend zijn voor de verhuurder. De verhuurder is immers niet gebonden door wat zijn huurders onderling afspreken met elkaar. Ten aanzien van de verhuurder geldt enkel wat in de huurovereenkomst geschreven staat.

De enige manier om niet langer gehouden te zijn tot de verplichtingen uit het huurcontract is door de verhuurder zelf te contacteren en met hem hierover schriftelijke afspraken te maken. De verhuurder zal er formeel en op papier mee moeten akkoord gaan dat één van de twee huurders zich terugtrekt uit het huurcontract. De verhuurder kan hier evenwel niet toe verplicht worden. Als de verhuurder bijvoorbeeld van oordeel is dat de ene partner de huur niet alleen zal kunnen betalen, dan mag hij weigeren om de andere partner uit de overeenkomst te schrappen. Als partijen hier niet aan uit geraken, dan doen ze best beroep op de Vrederechter, die kan proberen om hen te verzoenen met elkaar.

Bron: The Legal Home