Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Voortaan ook een EPC nodig wanneer u verhuurt aan uw vennootschap (Van Havermaet)

Auteur: Stefanie Van der Heyden (Van Havermaet)

De Vlaamse wetgever paste recent het Energiebesluit aan. Wat er wijzigt voor de energieprestatiecertificaten (EPC’s), leest u hier!

NU OOK EEN EPC BIJ VERHUUR ZONDER PUBLICITEIT

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van een pand. Nieuw is dat er bij een verhuur in ieder geval een EPC voorhanden zal moeten zijn, of er nu publiciteit gevoerd wordt of niet. Dit was al het geval in bij een verkoop en voor het vestigen van een erfpacht of opstalrecht.

Voorheen was een EPC immers niet vereist wanneer u verhuurde zonder dit publiek kenbaar te maken. U spaarde dus kosten uit bij zgn. ‘intragroepverhuringen’.

Zelfs wanneer u een pand verhuurt aan uw eigen vennootschap, zonder publiciteit via een makelaar of dergelijke, zal u voortaan een EPC moeten kunnen voorleggen.

TEN LAATSTE BIJ HET SLUITEN VAN DE HUUROVEREENKOMST

Het certificaat moet ten laatste beschikbaar zijn voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst. Wanneer er wel een vorm van publiciteit is voor de verhuur, dan moet het certificaat reeds bij de eerste bekendmaking van die publiciteit beschikbaar zijn.

Deze nieuwe verplichting geldt zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden en treedt in werking op 1 oktober 2023. Concreet geldt de nieuwe regelgeving dus voor huurovereenkomsten gesloten na die datum.

Wij herinneren u eraan dat het EPC voor residentiële gebouwen, het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen (EPC kNR) en het EPC gemeenschappelijke delen tien jaar geldig is. Het EPC voor de “gewone” niet-residentiële gebouwen (EPC NR) is slechts vijf jaar geldig.

STEEKPROEVEN

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven of er een geldig EPC aanwezig is. Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan vervolgens schriftelijke argumenten indienen. Wanneer uw argumenten het VEKA niet kunnen overtuigen, riskeert u een boete tussen 500 en 5.000 euro.

Het betalen van de boete geldt niet als een kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken.

In een vorige nieuwsbrief informeerden we u al dat de Vlaamse regering de indexatie van huurprijzen beperkte voor huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F en dit gedurende één jaar: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering van de huurprijs voor deze woningen opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule. Voor meer details hierover, verwijzen we naar onze eerdere publicatie.

Bron: Van Havermaet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed