Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Voortaan ook een EPC nodig wanneer u verhuurt aan uw vennootschap (Van Havermaet)

Auteur: Stefanie Van der Heyden (Van Havermaet)

De Vlaamse wetgever paste recent het Energiebesluit aan. Wat er wijzigt voor de energieprestatiecertificaten (EPC’s), leest u hier!

NU OOK EEN EPC BIJ VERHUUR ZONDER PUBLICITEIT

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van een pand. Nieuw is dat er bij een verhuur in ieder geval een EPC voorhanden zal moeten zijn, of er nu publiciteit gevoerd wordt of niet. Dit was al het geval in bij een verkoop en voor het vestigen van een erfpacht of opstalrecht.

Voorheen was een EPC immers niet vereist wanneer u verhuurde zonder dit publiek kenbaar te maken. U spaarde dus kosten uit bij zgn. ‘intragroepverhuringen’.

Zelfs wanneer u een pand verhuurt aan uw eigen vennootschap, zonder publiciteit via een makelaar of dergelijke, zal u voortaan een EPC moeten kunnen voorleggen.

TEN LAATSTE BIJ HET SLUITEN VAN DE HUUROVEREENKOMST

Het certificaat moet ten laatste beschikbaar zijn voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst. Wanneer er wel een vorm van publiciteit is voor de verhuur, dan moet het certificaat reeds bij de eerste bekendmaking van die publiciteit beschikbaar zijn.

Deze nieuwe verplichting geldt zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden en treedt in werking op 1 oktober 2023. Concreet geldt de nieuwe regelgeving dus voor huurovereenkomsten gesloten na die datum.

Wij herinneren u eraan dat het EPC voor residentiële gebouwen, het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen (EPC kNR) en het EPC gemeenschappelijke delen tien jaar geldig is. Het EPC voor de “gewone” niet-residentiële gebouwen (EPC NR) is slechts vijf jaar geldig.

STEEKPROEVEN

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven of er een geldig EPC aanwezig is. Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan vervolgens schriftelijke argumenten indienen. Wanneer uw argumenten het VEKA niet kunnen overtuigen, riskeert u een boete tussen 500 en 5.000 euro.

Het betalen van de boete geldt niet als een kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken.

In een vorige nieuwsbrief informeerden we u al dat de Vlaamse regering de indexatie van huurprijzen beperkte voor huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F en dit gedurende één jaar: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering van de huurprijs voor deze woningen opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule. Voor meer details hierover, verwijzen we naar onze eerdere publicatie.

Bron: Van Havermaet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed