Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Vlaanderen komt met een nieuw Vlaams “KOTLABEL” (Seeds of Law)

Auteur: Tom Socquet en Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)

Op Vlaams niveau heeft men aangekondigd dat er vanaf januari 2024 één “Kotlabel” zal komen voor alle Vlaamse koten. 

Op deze manier wenst de Vlaamse regering de wildgroei aan “Kotlabels” tegen te gaan en het mogelijk te maken om over heel Vlaanderen koten met elkaar te vergelijken. 

De specifieke labels die worden opgelegd door de individuele instellingen, zoals door bepaalde universiteiten, zullen dus vanaf 2024 moeten bekeken worden in het licht van het Vlaamse “Kotlabel”.

Vanaf 2024 zou het dus mogelijk moeten zijn om een “Kotlabel” aan te vragen, dat dan ook zichtbaar mag aangebracht worden op de gebouwen. Een label aanvragen blijft echter wel volledig vrijblijvend en is dus niet verplicht.

Momenteel bestaat er nog geen sluitende tekst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Wel is het reeds geweten dat er voornamelijk drie parameters zullen gehanteerd worden om de “Kotlabels” toe te kennen.

Het gaat hierbij over woningkwaliteit, brandveiligheid en de stedenbouwkundige vergunning.

Wat woningkwaliteit betreft gaat het bijvoorbeeld over een individuele lavabo met stromend warm water op de kamer, voldoende gemeenschappelijke voorzieningen zoals een douche, bad, toilet, …

Een nieuwigheid is ook dat verhuurders van koten zullen onderworpen worden aan een meldingsplicht. Dit houdt in dat de lokale besturen op de hoogte moeten gesteld worden van wie koten verhuurt, zodanig dat er ook meer controles mogelijk zijn. Deze meldingsplicht kadert volgens de Vlaamse regering in de bevordering van de kwaliteit van de aangeboden koten.

Bron: Seeds of Law

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed