De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023

Vlaanderen komt met een nieuw Vlaams “KOTLABEL” (Seeds of Law)

Auteur: Tom Socquet en Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)

Op Vlaams niveau heeft men aangekondigd dat er vanaf januari 2024 één “Kotlabel” zal komen voor alle Vlaamse koten. 

Op deze manier wenst de Vlaamse regering de wildgroei aan “Kotlabels” tegen te gaan en het mogelijk te maken om over heel Vlaanderen koten met elkaar te vergelijken. 

De specifieke labels die worden opgelegd door de individuele instellingen, zoals door bepaalde universiteiten, zullen dus vanaf 2024 moeten bekeken worden in het licht van het Vlaamse “Kotlabel”.

Vanaf 2024 zou het dus mogelijk moeten zijn om een “Kotlabel” aan te vragen, dat dan ook zichtbaar mag aangebracht worden op de gebouwen. Een label aanvragen blijft echter wel volledig vrijblijvend en is dus niet verplicht.

Momenteel bestaat er nog geen sluitende tekst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Wel is het reeds geweten dat er voornamelijk drie parameters zullen gehanteerd worden om de “Kotlabels” toe te kennen.

Het gaat hierbij over woningkwaliteit, brandveiligheid en de stedenbouwkundige vergunning.

Wat woningkwaliteit betreft gaat het bijvoorbeeld over een individuele lavabo met stromend warm water op de kamer, voldoende gemeenschappelijke voorzieningen zoals een douche, bad, toilet, …

Een nieuwigheid is ook dat verhuurders van koten zullen onderworpen worden aan een meldingsplicht. Dit houdt in dat de lokale besturen op de hoogte moeten gesteld worden van wie koten verhuurt, zodanig dat er ook meer controles mogelijk zijn. Deze meldingsplicht kadert volgens de Vlaamse regering in de bevordering van de kwaliteit van de aangeboden koten.

Bron: Seeds of Law

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed