Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 11/02/2019

De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters de Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goed.

Doelstelling

Het Vlaamse gebouwenpark is relatief oud, met veel woningen die dateren van voor WOII en energetisch niet-performant zijn. Een deel van deze woningen kampt bovendien met ernstige stabiliteits- en/of vochtproblemen en is niet meer aangepast aan de huidige comfortwensen.

Vanuit maatschappelijk oogpunt kan het onwenselijk zijn om dit soort bouwwerken nog te renoveren of financieel niet zinvol. In deze gevallen kan sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw die voldoet aan alle kwalitatieve vereisten en past binnen de toekomstige visie op wonen misschien een betere en kostenefficiëntere oplossing zijn.

Verlaagd btw-tarief van 6% in 13 steden

Wie een woning afbreekt en heropbouwt krijgt in 13 Vlaamse steden een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%: de stedelijke centra van Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, en Hasselt.

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie in andere steden

De andere Vlaamse steden en gemeenten komen niet in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief. Voormalig Vlaams minister van energie Bart Tommelein had reeds meermaals bij de Europese Commissarissen en bij de federale regering aangedrongen om deze belangrijke fiscale stimulans uit te breiden naar het ganse grondgebied, maar de strikte Europese regelgeving laat een dergelijke uitbreiding vandaag niet toe.
De Vlaamse Regering gebruikt daarom zijn eigen bevoegdheden om een compenserende tegemoetkoming te voorzien voor eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op dit verlaagd btw-tarief omwille van de ligging van het onroerend goed en toch bereid zijn hun woning af te breken en te vervangen door een energie-efficiëntere woning.

Op haar website geeft Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Lydia Peeters meer uitleg:

“We hervormen de procedure om aanspraak te kunnen maken op de premie. Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de korting. Zo zorgen we ervoor dat wie de premie zou mislopen met de oude procedure, die alsnog kan krijgen.”

Voorwaarden om in geval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn dat de vergunning voor sloop werd gemeld vanaf 1 oktober 2018 en voor 1 maart 2019 en deze voor heropbouw vanaf 1 oktober 2018 en voor 31 maart 2019. De aanvrager moet beide vergunningen aanmelden bij het Vlaams Energieagentschap en dit binnen de 60 dagen vanaf 1 maart. Voor wie een gecombineerde vergunning indient, bedraagt de termijn 30 dagen.

Aan de premie zijn enkele voorwaarden verbonden. Enkel particulieren die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning aanvragen voor sloop en heropbouw en die geen aanspraak kunnen maken op 6% BTW, kunnen de premie aanvragen. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. De Vlaamse Regering heeft in 2019 15 miljoen euro voorzien. De aanvraag zal gebeuren via een webapplicatie van het VEA die beschikbaar zal zijn vanaf 1 maart 2019.

Lees hier ‘Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie’