Vlaams Woninghuurdecreet vereenvoudigt het opstellen van woninghuurovereenkomsten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 11/03/2019

  • Sedert de zesde staatshervorming (2014) zijn de Gewesten bevoegd om regels te bepalen voor woninghuurovereenkomsten. In Vlaanderen is op 1 januari 2019 het Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden, ter vervanging van de federale Woninghuurwet. Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019 voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen. Voor woninghuurovereenkomsten gesloten voor 1 januari 2019 blijft de federale Woninghuurwet nog van toepassing;
  • De federale Woninghuurwet, met name artikel 11bis, legde de verplichting op om twee vulgariserende bijlagen te voegen bij iedere woninghuurovereenkomst. In de eerste bijlage stonden de (i) normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid van toepassing in het Gewest waarin het onroerend goed gelegen was en (ii) fundamentele bepalingen uit de federale Woninghuurwet, bijvoorbeeld de duur, de herziening, de indexering, regels inzake de huurherstellingen, beëindigingsmodaliteiten, enzovoort. De tweede bijlage bevatte de normen vermeld onder (i) op federaal niveau;
  • Deze verplichting leidde tot een hoop papierwerk, terwijl de partijen bij de huurovereenkomst nauwelijks aandacht schonken aan deze bijlagen. Bovendien was er geen sanctie gekoppeld aan de niet-naleving van deze verplichting;
  • Het Vlaams Woninghuurdecreet schaft aldus de verplichte aanhechting van deze bijlagen af, waardoor voor woninghuurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019 een loutere verwijzing naar de vulgariserende toelichting in de huurovereenkomst volstaat;
  • De vulgariserende toelichting bevat informatie over de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid alsook over de belangrijke aspecten van het woninghuurrecht, bijvoorbeeld de regels inzake de plaatsbeschrijving, de huurprijs en de lasten, de waarborg, de indexering, enzovoort;
  • Het volstaat om in de huurovereenkomst volgende verwijzing op te nemen: ‘De brochure ‘Het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten’ kan geraadpleegd worden via www.woninghuur.vlaanderen. Via deze brochure wordt de vulgariserende toelichting ter beschikking gesteld. De brochure zelf vindt u eveneens terug via deze link.

Lees hier het originele artikel