Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Vervanging van de “bouwmaterialen”-index door een nieuwe “I-2021”-index (Lydian)

Auteurs: Iris Hemelaer en Dario Petosa (Lydian)

 • Zowel in overheidsopdrachten van werken als in sommige privé bouwcontracten wordt vaak een prijsherzieningsformule op basis van de Mercuriale toegepast;
 • De Mercuriale bestaat uit een lijst van prijzen van bouwmaterialen, die maandelijks wordt gepubliceerd en gebruikt wordt om rekening te houden met de prijzenevolutie;
 • Sinds 1955 wordt de “I-index”, de “bouwmaterialen-index”, gebruikt om de prijs van bouwmaterialen te wegen en is daarom gebruikelijk in prijsherzieningsclausules;
 • De Mercuriale is sinds januari 2021 hervormd met de invoering van een nieuwe index “I-2021”;
 • Vanaf januari 2021 kunnen de partijen voor nieuwe contracten of, in onderlinge overeenstemming, voor bestaande contracten deze nieuwe index toepassen, waarbij beide indexen naast elkaar bestaan;
 • In december 2022 wordt de “I-index” voor het laatst gepubliceerd, zodat vanaf januari 2023 alleen de “I-2021”-index van toepassing is;
 • Indien een opdracht loopt vóór de invoering van de “I-2021”-index, maar eindigt na eind 2022:
  • moeten de twee indexcijfers in de prijsherzieningsformule worden gecombineerd; en
  • moeten de partijen het eens worden over het tijdschema voor de overschakeling op de nieuwe “I-2021”-index;
 • Alle nieuwe contracten vanaf januari 2023 kunnen alleen verwijzen naar deze nieuwe “I-2021”-index.

Bron: Lydian