Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Verschillende vormen van prijsbepaling in de aannemingsovereenkomst (Inis Advocaten)

Auteur: Inis Advocaten

In een aannemingsovereenkomst leggen aannemer en bouwheer de principes en wederzijdse rechten en plichten vast waaronder zij met elkaar contracteren.

Een van de constitutieve elementen van het aannemingscontract is de prijs waartegen de aannemer de werken zal uitvoeren.

Deze prijs maakt onderdeel uit van de overeenkomst, wat niet noodzakelijk betekent dat deze prijs ook vast ligt. In een aannemingsovereenkomst kunnen verschillende vormen van prijsbepaling worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke situatie en de afspraken tussen aannemer en opdrachtgever.

Hieronder worden de voornaamste vormen van prijsbepaling nader toegelicht.

De aanneming tegen vaste prijs

Bij een aanneming tegen vaste prijs wordt er vooraf een vast bedrag afgesproken voor het uitvoeren van het werk. Dit betekent dat de aannemer verantwoordelijk is voor alle kosten om het project te voltooien, ongeacht eventuele misrekeningen, prijsstijgingen of onvoorziene omstandigheden.

Een van de voornaamste voordelen van een aanneming tegen vaste prijs is de zekerheid die het biedt. Zowel de aannemer als de opdrachtgever weten vooraf exact welke prijs er betaald moet worden. Dit sluit onzekerheid uit en helpt de bouwheer bij het plannen en budgetteren van het project.

De aannemer van zijn kant moet zich zeer bewust zijn van zijn prijszetting en alle mogelijke risico’s incalculeren om het werk te kunnen voltooien tegen de opgegeven prijs. Meerprijzen kunnen enkel worden aangerekend voor zaken die niet in de opgegeven prijs waren inbegrepen, en in zoverre ze vooraf uitdrukkelijk door de bouwheer werden goedgekeurd.

De aanneming tegen eenheidsprijzen

Bij een aanneming tegen eenheidsprijzen wordt de prijs bepaald op basis van eenheden zoals vierkante meters, kubieke meters of stuks. De aannemer en opdrachtgever komen per onderdeel overeen welke eenheidsprijzen worden gehanteerd.

De offerte kan worden opgemaakt op basis van vermoedelijke hoeveelheden, maar de uiteindelijke prijs wordt pas aan het einde van de rit op basis van de effectief uitgevoerde hoeveelheden berekend. Over de totaalprijs van het werk hebben partijen dus vooraf geen zekerheid.

Deze methode van prijsberekening is vooral geschikt wanneer de omvang van het werk nog niet volledig kan worden bepaald. Eenheidsprijzen bieden transparantie omdat de prijs per eenheid duidelijk is vastgesteld. Anderzijds is er flexibiliteit omdat de totaalprijs wordt aangepast aan de werkelijke hoeveelheid werk.

De aanneming tegen regieprijs

Bij een aanneming tegen regieprijs is er vooraf geen vastgelegde prijs, maar wordt tussen partijen aangeduid hoe de prijsvorming zal gebeuren. Concreet zijn dit: het uurloon waartegen de aannemer zal werken en de wijze van aanrekening van materialen (aankoopprijs + winstmarge).

Typerend voor een aanneming in regie is dat de opdrachtgever het in principe aan de aannemer overlaat om de prijs te bepalen, evident steeds binnen het kader van wat werd afgesproken.

Deze methode wordt vaak gebruikt wanneer de omvang van het werk moeilijk te voorspellen is of wanneer er sprake is van veel wijzigingen tijdens de uitvoering.

Gecombineerde prijsvormen

Het is ook mogelijk om in eenzelfde aannemingsovereenkomst verschillende vormen van prijsbepaling te combineren. Bijvoorbeeld een vaste prijs voor bepaalde onderdelen van het werk en eenheidsprijzen voor de rest.

Dergelijk maatwerk kan helpen om het juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds een bepaalde mate van zekerheid voor de opdrachtgever en anderzijds voldoende ruimte voor flexibiliteit voor de onderdelen die dat vereisen.

Bron: Inis Advocaten

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Verbintenissen & Goederen