(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023

Verplicht asbestattest vanaf 23 november 2022 bij overdracht/verkoop van een oudere woning (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Binnenkort wordt de lijst van verplichte attesten en documenten bij de verkoop van een gebouw verder uitgebreid. Vanaf 23 november 2022 moet namelijk elke verkoper van een gebouw met bouwjaar 2000 of ouder uiterlijk bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst verplicht beschikken over een “asbestinventaris-attest” (of kortweg asbestattest). Let wel, elke “overdracht” van een onroerend goed wordt geviseerd, dus ook bv. een schenking.

Voorlopig zal de verplichting enkel gelden bij de verkoop van een gebouw met een oppervlakte van minstens 20 m². Als er op het ogenblik van de (verkoop)overeenkomst géén attest is, zal de koper de nietigheid van de overeenkomst tot overdracht van het onroerend goed kunnen vorderen.

Vanaf 2032 moet een eigenaar van dergelijk gebouw zelfs verplicht beschikken over het attest ongeacht of de eigenaar voornemens is om te verkopen of niet. Bij verhuur zal de eigenaar dan ook een kopie van dit attest aan de huurders moeten bezorgen. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. Vanaf 2036 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

De invoering van het verplicht asbestattest kadert in het Vlaams Actieplan Asbestafbouw dat in 2018 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Tegen 2040 streeft de Vlaamse Regering immers naar een asbestveilig Vlaanderen en een van de belangrijke stappen is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in oudere gebouwen.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed