Verontreinigd of niet verontreinigd? Dat is de Grote Grondvraag! (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 18/11/2019

  • Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op hun grond;
  • De op initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het leven geroepen website verzamelde voorlopig de grondgegevens van 99 gemeenten;
  • Via de Grote Grondvraag kunnen grondeigenaars nagaan of er al dan niet informatie beschikbaar is omtrent de bodemkwaliteit van hun grond;
  • Na de zoekopdracht, geeft de Grote Grondvraag een van de volgende kleuren aan:

Rood  Uw grond loopt risico, maar geen paniek...,

aangezien een oriënterend bodemonderzoek uitsluitsel moet geven.

Oranje  Uw grond is in goede handen,

daar de OVAM het onderzoek op zich neemt aangezien de grondeigenaar onder de hieronder uiteengezette vrijstelling valt.

Geel De OVAM kent uw grond al 

 en de grondeigenaar kan er meer informatie over opvragen bij OVAM.

Groen Geen nieuws… Goed nieuws! 

 OVAM beschikt immers niet over enige bodeminformatie.

  • Indien uit de opzoeking op de Grote Grondvraag blijkt dat de grond als risicogrond bestempeld wordt (Rood), kan de grondeigenaar een bodemonderzoek aanvragen. De eigenaar kan in dergelijk geval alsnog vrijgesteld zijn indien hij voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die hieronder opgenomen zijn;
  • Een dergelijke vrijstelling kan bekomen worden indien (i) de risico-inrichtingen hebben plaatsgevonden op de risicogrond met aanvang voor 29 oktober 1995 (i.e. historische verontreiniging), (ii) de grondeigenaar de risico-inrichtingen niet zelf heeft geëxploiteerd, (iii) de risico-inrichtingen geëxploiteerd werden voordat de grondeigenaar eigenaar was; en (iv) de gronden na verwering slechts voor particulier gebruik aangewend werden.

Lees hier het originele artikel